Torba Yasa ile İş Hukukuna İlişkin Düzenlemeler Getirildi

25 Kas 2020

17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile iş hukukuna ilişkin bazı düzenlemeler getirildi. Kanun’un 5. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen […]

Daha fazla göster