17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile iş hukukuna ilişkin bazı düzenlemeler getirildi.

Kanun’un 5. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen ek 7. madde uyarınca; işsizlik ödeneği almayı hak edenlerin, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 90 gün içinde işe alınmaları ve sonrasında 12 ay kesintisiz çalışmaları durumunda, işsizlik ödeneği aldıkları süre kadar, uzun vadeli sigorta kolları primi ödeneceği ve sigortalının hizmet cetvelinde emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısının tamamlanmış olacağı düzenlenmiştir.  Ödemenin bütçesi İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacaktır.

Kanun ile Cumhurbaşkanı’na kısa çalışma ödeneğini 30 Haziran 2021’e; istihdama yönelik diğer ilave teşvikleri ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatması için yetki verilmiştir. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğine ilişkin olarak işveren tarafından yapılan hatalı işlemlerden dolayı ise ceza kesilmeyeceği belirlenmiştir.

Kanun ile aynı zamanda kayıt dışı istihdamın önlenmesi için düzenleme getirilmiştir. Buna göre, iş akdi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında ahlak ve iyi niyet kurallarına ilişkin bir sebep dışında bir nedenden feshedilmiş olanların, 31 Aralık 2020’ye kadar eski işverenine başvurarak yeniden istihdam edilmeleri halinde, işverenlere fesih yasağı süresiyle sınırlı olmak üzere günlük 44,15 TL sigorta prim teşviki ödenmesi öngörülmüştür.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.