İçeriğe Geç

Bahadır Gültekin, 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Gültekin’in çalışmaları ağırlıklı olarak; ticari uyuşmazlıklar, rekabet hukuku, ürün sorumluluğu ve standartları, ticari sözleşmeler ve inşaat hukuku konularına yöneliktir. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren çokuluslu ve yerel şirketlere uyuşmazlık çözümünde yardımcı olur, şirketlerin günlük operasyonlarında karşılarına çıkabilecek sorunlara yönelik hukuki destek verir.

Gültekin, uyuşmazlıkların ilk aşamalarından, mahkemede müvekkillerin temsil edilmesine ve mahkeme kararlarının icra edilmesine kadar çeşitli süreçlerde müvekkillere katkı sunar. Bu uyuşmazlıklar hem hukuki hem de cezai konuları içermekte olup, sınır ötesi uyuşmazlıkları da kapsamaktadır. Uyuşmazlıkları çözmek ve müvekkillerin alacaklarına ulaşmalarını veya mal varlıklarının korunmasını sağlamak için sulh müzakerelerine katılır. Aynı zamanda konkordato, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararlarının alınmasına da destek vermektedir.

Ticari sözleşmelerin hazırlanmasına, sözleşmelerin revize edilmesine katkıda bulunur. Müvekkillere düzenli olarak yasal öneriler geliştirir, müvekkiller için araştırma yapar ve bilgi notları hazırlar. Ayrıca, borçlar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde de müvekkillere yoğun şekilde destek sağlamaktadır.

Gültekin, rekabet hukuku kapsamında ticari sözleşmeleri revize etmekte ve müvekkillerin rekabet hukuku bakımından hassas operasyonlarının ortaya çıkarılması adına baskınlara katılmaktadır. Ayrıca Rekabet Kurumu’na yapılacak birleşme devralma bildirimlerinin taslaklarını hazırlamakta ve Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturmalarda müvekkillere yardımcı olur.

Gültekin; ağırlıklı olarak, perakende ve tüketici ürünleri, bilgi teknolojileri, gayrimenkul ve inşaat, sanayi ve imalat ve ayrıca tarım ve biyoteknoloji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerle çalışmaktadır.

Yabancı dili İngilizce’dir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2016)

EĞİTİM

  • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2015)

DİLLER

  • Tükrçe
  • İngilizce