16 Mart 2024 tarihli ve 32491 sayılı Resmî Gazete’de, CEM I-Portland çimentosu yerine avantajlarıyla öne çıkan ve daha düşük klinker oranı ile karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların (CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V ve benzeri) kullanımını teşvik etmek ve kamu yapım işi sözleşmeleri ile çimento içerikli mal alımı ihalelerinde belirlenen sınırlamaları tanımlamak amacıyla Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.

Tebliğ’de, kullanılan ifadelerin tanımlarının yanı sıra uygulama esaslarına yer verilmiştir.

Tebliğ uyarınca;

 • CEM I-Portland çimentosu: “İçeriğinde en az %95 oranında klinker ve en fazla %5 mineral katkı içeren geleneksel portland çimentosunu,”
 • Klinker: “Çimento üretiminde pişmiş kil ve kalkerin birleşiminden oluşan iri taneli malzemeyi,”
 • Yeşil çimentolar: “CEM I-Portland çimentosu haricinde TS EN 197-1 standardında yer alan ve/veya içeriğinde %95’ten daha az klinker ve %5’ten daha fazla mineral katkı içeren ve içeriğine eklenen mineral katkılara göre kendi içerisinde farklı gruplara ayrılan çimentoları” ifade edecektir.

  Tebliğ uyarınca, yeşil çimento kullanımını teşvik etmek amacıyla kamu yapım işi sözleşmeleri ve çimento içerikli mal alımı ihalelerinde kullanılacak çimentoda klinker/çimento oranı;

  “a) 1/1/2025-31/12/2029 tarihleri arasında (…) en fazla 0,80 olarak”

  “b) 1/1/2030 tarihinden itibaren (…) en fazla 0,75 olarak” sınırlandırılmıştır.

  Yayım tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ, yeşil mutabakat hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, özellikle sınırda karbon düzenlemesi mekanizması bakımından önemli bir uygulama örneği teşkil etmektedir.

  Tebliğ’e bu bağlantıdan erişebilirsiniz.