İçeriğe Geç

Mine Peynircioğlu 2011 yılında Bilkent Hukuk Fakültesi’ni ve 2014 yılında da Fordham University School of Law’ı bitirmiştir. 2012 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. 2018 yılında Marka Vekilliğine hak kazanmıştır.

Ağırlıklı olarak fikri mülkiyet hukuku üzerine çalışmakta olan Peynircioğlu, genel anlamda fikri hakların korunması ve kullanılması kapsamında müvekkillere destek vermektedir. Marka, alan adı, tasarım ve haksız rekabet hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde, bu uyuşmazlıklara ilişkin süreçler ve davaların takibinde rol alır. Ayrıca müvekkillere marka portföy yönetiminde destek verir.

Peynircioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler nezdindeki her türlü hukuki işlemde dünya çapında faaliyet gösteren müvekkillere ve uluslararası tanınmış markalara destek verir, dava öncesi ve dava takibi aşamalarında aktif rol oynar.

Peynircioğlu aynı zamanda yabancı müvekkillerin markalarının Türkiye pazarındaki taklitlerinin tespiti ve durdurulması konusunda deneyim sahibidir. Bu kapsamda taklit ürünlere yönelik arama ve toplatma işlemlerinde rol almakta, gerekli cezai süreçleri takip etmektedir. Ayrıca gümrük müdürlüklerinde durdurulan ürünlerin cezai süreçlerini takip etmektedir.

Ağırlıklı olarak; Perakende ve Tüketici Ürünleri, Sanayi ve İmalat, İlaç, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Telekomünikasyon, Yiyecek ve İçecek ve Medya, Eğlence ve Spor sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerle çalışır. Çalışmaları; Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet İhtilafları, Taklitle Mücadele, Haksız Ticari Uygulamalar ve Fikri Mülkiyet Yönetimi alanlarında yoğunlaşır.

Yabancı dili İngilizce’dir.

BARO ÜYELİĞİ

  • İstanbul Barosu (2012)
  • Marka Vekili (2018)

EĞİTİM

  • Bilkent Hukuk Fakültesi (2011)
  • Fordham University School of Law (2014)

DİLLER

  • İngilizce