İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı (“Moroğlu Arseven”) olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde Moroğlu Arseven ile ilişkili tüm şahısların gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda, işbu İşe Alım Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni ile Moroğlu Arseven olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz çalışan ve stajyer adaylarını Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Kanun çerçevesinde Moroğlu Arseven tarafından işe alım süreçleri kapsamında ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Moroğlu Arseven ile aday çalışan arasında iş ilişkisinin kurulması veya avukatlık ortaklığımızın meşru menfaatleri çerçevesinde aşağıda sayılan yöntemler/kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanun’un 5. Maddesi çerçevesinde toplanmaktadır. 

  • ik@morogluarseven.com adresli e-mail adresi, www.kariyer.net ve www.linkedin.com gibi iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi aday çalışan Kişisel Verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden (özellikle CV ve CV üzerinde yer alan bilgiler) ve iş görüşmeleri çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla,
  • Moroğlu Arseven’e ait yahut Moroğlu Arseven kontrolünde bulunan işyerleri kanalıyla,
  • Moroğlu Arseven tarafından katılım sağlanan etkinlikler ve organizasyonlar aracılığıyla,
  • Moroğlu Arseven çalışan referansları,
  • Referans gösterilen kişiler,
  • Moroğlu Arseven’in hizmet aldığı yahut iş birliği yaptığı insan kaynakları firmaları, iş ortakları gibi üçüncü kişiler aracılığıyla.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; (i) aday çalışan/stajyer başvuru, seçim, yerleştirme ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, (ii) iş ilişkisinin kurulması, pozisyon özelinde aday/stajyer çalışan yeterliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, (iii) Moroğlu Arseven insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi, (iv) Moroğlu Arseven faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Moroğlu Arseven politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, (v) Moroğlu Arseven iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ile Moroğlu Arseven operasyonlarının güvenliğinin temini, (vi) işe alım süreçlerine ilişkisin aday çalışan/stajyer ve referanslar ile iletişim kurulması, (vii) Moroğlu Arseven tarafından kadrolama ihtiyaçlarının ve uygulamalarının analiz edilmesi (viii) işe alım süreci ve çalışan idaresinin etkili bir biçimde yönetilmesi (ix) sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi veya (x) resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

Başvurunuzda referans belirtmeniz halinde, referans kontrolü için söz konusu kişiler ile iletişime geçebileceğini ve bu bakımdan ilgili kişilere yönelik bilgilendirmelerin tarafınızca yapıldığını ve hukuka uygun şekilde Moroğlu Arseven’e aktarıldığını ve ilgili kişiler tarafından aktarılan bilgilerin de işe alım süreçlerinizde değerlendirmeye alacağınızı kabul ederseniz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; işbu İşe Alım Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda işe alım süreçlerinin yürütülmesi çerçevesinde Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) insan kaynakları, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere, (ii) iş ortakları ve işbirliği içinde olunan taraflara, (iii) referans göstermeniz halinde referans kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kişilere, (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi aşağıdaki iletişim adresi üzerinden Moroğlu Arseven’e iletebilirsiniz.

Posta Adresi: Abdi İpekçi Caddesi 19-1, Nişantaşı 34367, İstanbul