COVID-19 salgını ile etkin mücadele kapsamında toplum sağlığının korunması amacıyla vergi uygulamaları alanında aşağıdaki tedbirler hayata geçirilmiştir:

  • 10 Nisan 2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
  • Beyanname verme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılan gelir vergisi unsurlarından olan gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin beyannameler 10 Nisan 2020 tarihine kadar sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilecektir.
  • Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedellerine ilişkin ödemeler, 10 Nisan 2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır.
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) kullanmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini İnteraktif Vergi Dairesi’nin web uygulaması üzerinden gerçekleştirecek ve potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturularak kendilerine tevsik edici resmî belge söz konusu uygulama üzerinden sunulacaktır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19 Mart 2020 tarihli duyurusunun tam metnine bu bağlantısına ulaşabilirsiniz.