Nisan 2015’den bu yana yedi üyeli Rekabet Kurulu’nun üç üyesi için atama yapılması beklenmekteydi. Kurul başkanı da dahil olmak üzere üç üyenin görev süresinin dolması üzerine boşalan üyeliklere yeni atama yapılmadığından Rekabet Kurulu toplanamıyor ve üzerinde çalışmakta olduğu dosyalarda nihai kararını veremiyordu. Zira beş üye olan toplantı yeter sayısı sağlanamıyordu. Söz konusu üyelikler için atama kararı 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu gelişmeyle birlikte Rekabet Kurulu tekrar işler hale gelecek ve çalışmakta olduğu dosyalar hakkında nihai karar verebilecektir.

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu Türkiye’de rekabet hukukunu uygulamakla görevli mercilerden biridir ve finansal ve idari bağımsızlığı olan bir bağımsız idari otorite statüsündedir. Rekabet Kurulu ise Rekabet Kurumu’nun karar organıdır. Rekabet Kurumu hakkında daha fazla bilgiye bu link aracılığıyla ulaşmak mümkündür.