İçeriğe Geç

Türk Hukuku; rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaları, tekelleşmeyi, fiyat kontrolünü ve piyasa hakimiyetinin kötüye kullanılmasını yasaklar. İşletmelerin belirli kurumsal düzenlemelerinin izne tabi olmasını öngörür. Moroğlu Arseven, Rekabet Kurumu ve onun uluslararası eşdeğer kuruluşları tarafından yapılan düzenlemelere hakimdir. Böylece müvekkile güçlü destek verebilmektedir.

Moroğlu Arseven’in rekabet hukuku alanına yaklaşımı, kavrayışı ve bu alandaki deneyimi, müvekkillerin en doğru biçimde yönlendirilmesini sağlar. Verilen hizmet; yerel dağıtım sözleşmelerine ilişkin günlük danışmanlık, yabancı şirketlerin Türkiye’de yerel franchising sözleşmeleri yapmalarını sağlamak, karmaşık şirket birleşmesi başvuruları ve düzenleyici soruşturmalar gibi oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.

Günlük danışmanlık desteği

Moroğlu Arseven, müvekkillerin, uluslararası ve yerel pazarlarda işlerini sürdürmeleri ve Türkiye’de faaliyete başlayabilmeleri için rekabet hukuku alanında kapsamlı danışmanlık verir. Günlük danışmanlık desteği çerçevesinde; rekabet hukukuna aykırı günlük sözleşmeler ve iş uygulamaları gözden geçirilir, avukatlar ‘rekabet’ üzerine yoğunlaşır ve kurumsal danışmanlık, ticari sözleşme yönetimi gibi farklı faaliyet alanlarına ilişkin önerileri bir araya getirerek sunarlar.

Sözleşmeler gözden geçirilirken, üst pazar ve alt pazarlarda meydana gelebilecek yansımalara ve kısıtlamalara ilişkin ileriye dönük öneriler üretilir.

Moroğlu Arseven’in bu alanda hakim olduğu konular; tedarik ve dağıtım sözleşmelerinin rekabet hukuku açısından ele alınması, yatay ve dikey ilişkiler, franchising sözleşmeleri, topla ve dağıt (=hub and spoke) yapıları, fason üretimler, tek taraflı işlemler, teşvikler ve diğer fiyatlandırma hususları, paralel ticaret, bölgesel kısıtlamalar, standart belirleyici faaliyetler ve lisans sözleşmeleridir.

Moroğlu Arseven’in geleceğe yönelik, tedbir amaçlı önlem ve önerileriyle müvekkiller, rekabet yasalarında meydana gelecek değişikliklere karşı, bu değişiklikler daha yürürlüğe girmeden, hazırlanırlar.

Müvekkiller aynı zamanda, rekabeti kısıtlayıcı sözleşmelere ve uygulamalara uygulanacak grup muafiyetleri veya diğer muafiyet ve izinler için başvurularda bulunulması (pişmanlık başvuruları gibi), bu başvuruların gözden geçirilmesi, planlanması ve yürütülmesi için de danışmanlık alırlar.

Yasalara uyumluluk programları ve denetimleri

Güçlü bir rekabet hukuku uyumluluk programı oluşturulması ve sürdürülebilir kılınması, yönetici ve çalışanların rekabet hukuku hakkında bilinçlendirilmesi hukuki riskleri azaltır.

Moroğlu Arseven, kişiye özel hazırlanmış ve yapılandırılmış çok yönlü uyumluluk programları geliştirir.  Bunu yaparken, müvekkillerin faaliyet ve beklentilerini daha iyi kavrayabilmek için onlarla yakın plan çalışır. Yıllık olarak hazırlanan bu programlar, rekabet hukuku açısından riskli alanları ortaya çıkarır ve şirketleri risk önleme stratejileri hakkında bilgilendirir.

Bu programların kapsamında, piyasanın izlenmesi, şirketler için rekabet hukuku açısından risk taşıyan işler, uygulamalar, yasal düzenlemeler ve piyasa faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yer alır. Zaman göstermiştir ki söz konusu programların müvekkillere, rekabete aykırı faaliyetlerden kaçınmaları için ihtiyaçları olan bilgileri anlatmak bakımından ölçülebilir derecede olumlu etkisi olmuştur.

Baskın provaları ve eğitimler

Moroğlu Arseven, müvekkiller için baskın provalarının yürütülmesinde destek sağlar. Bu yöndeki uygulamaların amacı; rekabet mercilerince yürütülecek soruşturma ve haciz işlemlerine yönelik hazırlık yapılmasını, bunların yönetilmesini ve bunlara itiraz edilebilmesi için şirketlerin gerekli stratejik politika ve uygulamaları planlamasını, bu planları hayata geçirmelerini ve gerekli olduğu hallerde bunları uyarlamalarını sağlamaktadır.

Bu uygulamalar sırasında müvekkillerin zayıf alanları tespit edilmekte ve hızlı   önlemlerle mevzuat uyumluluğuna ilişkin boşluklar kapatılmaktadır.

Baskın provaları sırasında elde edilen bulgular, zayıf noktalara odaklanan özel eğitimler hazırlanabilmesini sağlar. Baskın provaları, her bir müvekkil için, teorik bir yaklaşımdan çok fiilen var olan yapıya dayanır ve risk arz eden alanların tespit edilmesiyle sonuçlanır. Bu yaklaşımla Moroğlu Arseven’in hazırladığı özel eğitimler şirket personelinin hukuki anlamda bilgilendirilmesi açısından son derece yararlıdır.

Moroğlu Arseven, müvekkillerin yanı sıra onların temsilcileri ve çalışanları için de tek seferlik çalışmalar ve eğitimler düzenler. Bu çalışmalar, rekabet yasalarının müvekkilin gündelik işlerini nasıl etkilediğini kapsamlı biçimde ortaya koyup, risk alanlarına dikkat çekerek, riskin yanı sıra maliyetlerin de azaltılmasını sağlamaktadır.

Rekabet Kurumu soruşturmaları

Moroğlu Arseven, rekabet hukuku soruşturmalarının, hazırlık, savunma, kurumdan gelen bilgi talepleri ve soruların cevaplanması gibi her aşamasında müvekkillere tam destek sağlar.

Bu alanda verilen geniş kapsamlı destek şu konuları içerir: Tekelleşme, rekabeti kısıtlayıcı yatay ve dikey anlaşmalar, bölgesel kısıtlamalar, uyumlu eylemler, yeniden satış fiyatının sağlayıcı tarafından belirlendiği haller, pazar hakimiyetinin kötüye kullanılması, aşırı fiyatlandırma ve fiyat sabitleme, tedarikten kaçınma. Bugüne dek, çok sayıda başvuru sahibi ya da hakkında inceleme yapılan taraflara başarıyla danışmanlık verilmiştir.

Yerel yasalarla uyumlu hale getirme projeleri

Moroğlu Arseven, çok uluslu müvekkillere rekabet politikalarının veya bölgesel uyumluluk kılavuzlarının geliştirilmesi veya yerel yasalarla uyumlu hale getirilmesi bakımından destek sağlar. Bu projelerdeki avukatların, etkin ve karşılaştırmalı önerilerde bulunulabilmesi için, yabancı rekabet hukuku yaklaşımları hakkında yetkin olmaları gerekir. Genellikle şirketlerin Türk personeline verilen eğitimler de projelerde yer alır. Eğitimler; özellikle Türk rekabet hukuku kurallarının yabancı ülkelerdeki rekabet hukukundan farklılaştığı noktalar üzerinde şekillenir. Örneğin, önemsiz istisnalara yerel yaklaşımlar (Türkiye’de rekabeti hukuku düzenlemelerinde uygulama alanı bulunmamaktadır) veya uyumlu eylem karinesi (Avrupa Birliği uygulamasından farklılık göstermektedir).

Şirket birleşmesi bildirimleri

Moroğlu Arseven, Türk birleşme kontrolü hususunda kayda değer bir deneyim sahibidir ve sıklıkla birden fazla devleti ilgilendiren büyük projelerin parçası olmaktadır. Müvekkillere, her aşamada, öneri ve risk değerlendirmeleri ile birlikte, birleşme ve devralmalara, ortak girişimlere ve bölünmelere ilişkin kapsamlı danışmanlık sağlar. Örneğin, ticaret stratejileri ve işlem dokümanlarının rekabet hukukuna ilişkin alanlarında veya detaylı hukuki inceleme (= due diligence) aşamalarında ortaya çıkarılan riskler hakkında…

İLGİLİ AVUKATLAR