İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 130: 17 Ağustos 2023

Anayasa Mahkemesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ilişkin Hükümlerin iptaline Karar Verdi.

17 Ağu 2023

Anayasa Mahkemesi, Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin itiraz yoluna başvurusu üzerine, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (“HAGB”) kurumunun anayasaya uygunluğunu değerlendirmiş ve HAGB’ye ilişkin tüm hükümlerin iptaline karar vermiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesinde düzenlenmiş olan HAGB, sanık hakkında hükmolunan […]

Daha fazla göster

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının İş Yeri Açma ve Çalışma İzinlerine Dair Değişiklikler Yapıldı

17 Ağu 2023

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) elektrikli araç şarj istasyonlarını yakından […]

Daha fazla göster

Yeni Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliği yayımlandı.

17 Ağu 2023

27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik (“Yönetmelik”) ile yapılan klinik araştırmaların yürütülmesi ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esaslar ile Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu ve etik kurulların teşkili, görevleri,  çalışma usul ve esasları tekrardan […]

Daha fazla göster

Türkiye Barolar Birliği Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) Yeniden Avukatların Kullanımına Açılmıştır.

17 Ağu 2023

Türkiye Barolar Birliği’nin (“TBB”) Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (“TAKPAS”) 21 Temmuz 2023 tarihinde yeniden avukatların kullanımına açılmıştır. TAKPAS, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TBB arasında imzalanan protokol kapsamında, kişi ve […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından Yıllık Mali Bilançoya ilişkin Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Sınır 25 Milyon Türk Lirası’ndan 100 Milyon Türk Lirası’na Çıkarıldı.

17 Ağu 2023

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in “İstisna Kriterleri” başlıklı madde 16 uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kişisel verinin niteliği, kişisel verinin sayısı, kişisel verinin işlenme amacı, kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı, kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu, kişisel veri […]

Daha fazla göster

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Serbest Bölgelerde Kendi Tüketim İhtiyacını Karşılamak Amacıyla Lisanslı Elektrik Üretimine İzin Veren Kurul Kararı Yayımlandı

17 Ağu 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20 Temmuz 2023 tarihli ve 32259 sayılı Kurul Kararı (“Kurul Kararı“), 25 Temmuz 2023 tarihli ve 32259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylece serbest bölgelerde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel […]

Daha fazla göster

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı’na ilişkin 2023/13 sayılı Genelge Yayımlandı.

17 Ağu 2023

Amaç ve Kapsam Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım (“AKKY”) Kullanımı konulu 2023/13 sayılı Genelge (“Genelge”) ile Türkiye’de kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımının yaygınlaştırılması ve bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Genelge kapsamına […]

Daha fazla göster

Reklam Kurulu Gramaj Değişikliklerinin Ambalaj Üzerinde Belirtilmemesinin Mevzuata Aykırılık Taşıdığına İlişkin Karar Yayımladı.

17 Ağu 2023

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 13 Haziran 2023 tarihli toplantısında Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.’nin “Sütaş Krem Peynir” isimli ürünün ambalajını incelemiştir. Yapılan incelemede, ürün gramajının 160 gramdan 150 grama düşürüldüğü, ancak bu değişikliğin ürün ambalajı üzerine gramaj değişikliği bilgisinin tüketicilerin […]

Daha fazla göster

10 Temmuz 2023 tarihinde Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği’nden Amerika Birleşik Devletleri’ne Kişisel Veri Aktarımlarını Düzenleyen Veri Gizliliği Çerçevesi kapsamında Yeterlilik Kararı’nı yayımladı.

17 Ağu 2023

Avrupa Birliği-Amerika Birleşik Devletleri Veri Gizliliği Çerçevesi kapsamında kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasına ilişkin 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü uyarınca 10 Temmuz 2023 tarihli Komisyon Uygulama Kararı (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, “DPF Yeterlilik […]

Daha fazla göster

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların Ambalaj Bilgilerine ve Okunabilirliklerine İlişkin Kılavuz yürürlüğe girmiştir.

17 Ağu 2023

Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların Ambalaj Bilgilerine ve Okunabilirliklerine İlişkin Kılavuz, 23.06.2023 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sayfasında yayımlanmıştır. Kılavuz 28.01.2023 tarih ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) […]

Daha fazla göster