Türkiye Barolar Birliği’nin (“TBB”) Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (“TAKPAS”) 21 Temmuz 2023 tarihinde yeniden avukatların kullanımına açılmıştır.

TAKPAS, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TBB arasında imzalanan protokol kapsamında, kişi ve kurumların tapu kadastro bilgilerine internet sistemi üzerinden erişimini sağlama amacı taşıyan bir hizmettir. Bir süredir Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile askıya alınan hizmet, yeniden avukatların kullanımına açılmıştır. Konuyla ilgili olarak 8 Haziran 2022 tarihinde 31860 sayılı Resmî Gazete’de sistemin yeniden kullanıma açılması için “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

TAKPAS modülüne TBB’nin entegre sistemi olan UHAP (Ulusal Hukuk Ağı Projesi) kullanıcı adı ve şifresi ile girilerek kişilerin T.C. kimlik numaraları veya kurumların vergi kimlik numaraları ile üzerlerinde kayıtlı olan taşınmaz bilgisi anlık olarak sorgulanabilecektir.

TAKPAS hizmeti ile avukatlar vakit kaybetmeden gerçek ve tüzel kişiler için tapu kayıt bilgileri, malik bilgileri, hisse bilgileri ve harita üzerinden parsel bilgileri için sorgulama yapıp çıktı alabilecektir.

TBB’nin yayımladığı iki kılavuz (Kılavuz-1 ve Kılavuz-2) TAKPAS kullanımı bakımından yol gösterici olacaktır.

Konuya ilişkin TBB duyurusuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.