COVID-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 10 Nisan 2020 tarihli ve 31095 sayılı Resmî Gazete’de “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında;

  • Tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması 10 Nisan 2020 tarihinden,
  • Tüketici hakem heyetleri tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Durdurulan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla 15 gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılır.

Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.