Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”); 24 Ocak 2019 tarih ve 2019/9 sayılı kararı (“Karar”) ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 13. ve 14. maddelerinde düzenlenen ve uygulanmasında farklı yorumlarla karşılaşılan veri sorumlularına başvuru ve Kurul’a şikâyet sürelerinin hesaplanmasına açıklık getirdi.

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi KVKK kapsamındaki taleplerini yazılı olarak veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletebilir. Veri sorumlusu ise ilgili kişinin başvurusunda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde değerlendirmelidir.

KVKK’nın 14. maddesi uyarınca;

  • İlgili kişinin başvurusunun reddedilmesi,
  • Veri sorumlusu tarafından verilen cevabın yetersiz bulunması,
  • Başvuruya süresinde cevap verilmemesi

hallerinde ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği andan itibaren 30 ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Kurul, veri sorumlusuna başvuran ve bu yolu tüketen ilgili kişilerin Kurul’a başvuru süresi hususunda KVKK maddelerini farklı yorumladıklarını tespit etmiş ve bu yorumları ortadan kaldırmak amacıyla Karar’ı kamuoyuna duyurmuştur.

Karar ile aşağıdaki konulara açıklık getirilmiştir:

  • Yapılan başvuruya veri sorumlusunun 30 gün içinde bir cevap vermesi halinde, ilgili kişi bu cevabı takiben 30 gün içerisinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. Bu tür hallerde ilgili kişinin, veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren 60 günlük süresi bulunmaz.
  • Veri sorumlusunun yapılan başvuruya bir cevap vermediği durumlarda, ilgili kişinin Kurul’a şikâyette bulunabilmesi için veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 günü bulunur.
  • Yapılan başvuruya veri sorumlusunun KVKK’da düzenlenen 30 günlük süre sonrasında cevap vermesi halinde, ilgili kişi KVKK’da veri sorumlusuna tanınan 30 günlük süre sonrasında verilecek cevabı beklemekle yükümlü değildir. İlgili kişi, veri sorumlusuna tanınan sürenin dolması ile birlikte Kurul’a şikâyette bulunabilir. Bu başvuru ise ilgili kişinin veri sorumlusunun kendisine cevap verdiği tarihten itibaren 30 gün değil, veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde olabilir.

İlgili kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.