Türkiye’de düzenlenecek 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olarak bazı tüzel kişiler bakımından kurumlar vergisi muafiyeti ile KDV istisnası öngörülmüştür.

Bu kapsamda, söz konusu müsabakalara ilişkin olarak aşağıdaki tüzel kişilere yapılan veya onlar tarafından gerçekleştirilen mal teslimleri ve hizmet ifaları, katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur:

  • Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (“UEFA”).
  • Katılımcı futbol kulüpleri.
  • Organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar.

KDV istisnası dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.

Ayrıca, söz konusu tüzel kişiler müsabakaların oynanmasına ilişkin olarak Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla da gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Bu muafiyet, tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsar.

Söz konusu geçici uygulamalar, 30 Ocak 2019 tarih ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilmiş olup, yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.