COVID-19 salgını aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de devam eden işlem ve süreçleri etkilemektedir. Bu kapsamda, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi (“Daire”) kapanmıştır ve işlemlere devam edememektedir. Çevirimiçi bir sistem de mevcut olmadığından, hali hazırda işlemlere devam etme imkanı bulunmamaktadır ve Daire’nin kapalı olduğu sürece denk gelen işlemlerin yapılması için son günlere ilişkin herhangi bir hukuki düzenleme veya karar yayımlanmamıştır. Yine de bu süreçte yaşanabilecek hak kayıplarına ilişkin telafilerin düzenleneceği beklenmektedir.