İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olan veya kronik rahatsızlığı bulunanlar bakımından sokağa çıkma yasağı öngörülmüştür.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ile söz konusu kapsamda yer alan mükellefler ve meslek mensupları ile, 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilen mükellefler bakımından 22 Mart 2020 ile sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arası, mücbir sebep hâli olarak ilan edilmiştir.

Mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, sokağa çıkma yasağının 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında sona ermesi hâlinde bu mücbir sebep hâlinden istifade eden mükellefler Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) madde 3 kapsamında bulunmaları koşuluyla sokağa çıkma yasağının sona erme tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)’in tam metnine bu bağlantıdan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da bu konudaki duyurusunun  tam metnine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.