Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) uyarınca ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, COVID-19 salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen sektörlerde faaliyette bulunanlar ile ana faaliyet itibariyle İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunanlar 1 Nisan-30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep hâlinde olarak kabul edilmiştir.

Bu çerçevede İnteraktif Vergi Dairesi’ne eklenen ve “Bilgilerim” sekmesi altında bulunan “518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” sayfasından ilgili mükellefler mücbir sebep durumundan yararlanıp yararlanamadıkları bilgisine ulaşabilmektedirler.

Bu kapsamda ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodları dikkate alınmıştır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca tespit edilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi hâlinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

24 Mart 2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.