Türk Ticaret Kanunu’nda Pay Senetleri ve Defterlerin Tutulması ile İlgili Değişiklikler Yapıldı

10 Şub 2021

31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) hamiline yazılı pay senetleriyle ve defterlerin tutulması ilgili düzenlemelerde çeşitli değişiklikler yapıldı. Esaslı […]

Daha fazla göster