26 Mart 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) da gümrüklerle ilgili bir bildiri yayınlamıştır. Ancak söz konusu bildiride, tecavüz şüphesiyle gümrükler nezdinde durdurulan şüpheli ürünlere ilişkin FMH sahiplerine tanınan sürelere yer verilmemiştir. Normal şartlar altında, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre, gümrük süreçlerinin durdurulması kararı verildiyse, kararın tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde, hak sahibinin yetkili mahkeme önünde malların sahibine karşı bir hukuk davası açarak durdurulan ürünlere ilişkin ihtiyati tedbir kararı aldırması veya cezai şikayette bulunarak, sulh mahkemelerinden ürünlerin durdurulmasının devamına ilişkin karar alması ve gümrüğe sunması gerekmektedir. Bu sürelerde bir durma olup olmayacağı halen netlik kazanamamıştır.

Bakanlık’ın bildiriminin tam metnine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.