İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Temmuz 2017 -31 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

İran Menşeli Çerçevesiz Cam Ayna İthalatına Yönelik Korunma Önlemi Getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yürütülen korunma önlemi soruşturması neticesinde İran menşeli 7009.91 GTİP’i altında kayıtlı “Çerçevesiz Cam Ayna” ithalatında, halihazırda kota şeklinde uygulanmakta olan korunma aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine karar verilmiştir:

Söz konusu kota önlemi 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve 3 Temmuz 2017 itibariyle yürürlüğe konulmuştur. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İran Menşeli Çift Yönlü Gerdirilmiş Polipropilen İthalatına Yönelik Korunma Önlemi Getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yürütülen korunma önlemi soruşturması neticesinde İran menşeli 3920.20.21.00.19 GTİP’i altında kayıtlı “Çift Yönlü Gerdirilmiş Polipropilen” ithalatında, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2017/9 sayılı Tebliğ ile halihazırda kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine karar verilmiştir:

Söz konusu kota önlemi 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 2 Temmuz 2017 itibariyle yürürlüğe konulmuştur. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Demir veya Alaşımsız Çelikten Teller ile Diğer Çubuklara Uygulanacak Olan Gümrük Vergisi Oranı Değiştirilmiştir

15.06.2015 tarih ve 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın ekinde bulunan tabloda yer alan demir veya alaşımsız çelikten teller ile diğer çubukların madde isimleri aşağıdaki gibi düzenlenmiş ve tablonun son kısmına dipnot eklenmiştir.

2017/10344 sayılı Değişiklik Kararı 3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna bağlı olarak güncel hali aşağıdaki gibidir:

İlgili Karar metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Şemsiye İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir

2017/10345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listeye uygulanmak üzere ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Buna bağlı olarak güncel hali aşağıdaki gibidir:

İlgili Karar metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Granit İthalatında Uygulanan Kesin Damping Önlemine İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

Derya Granit ve Mermer San. Dış Tic. Ltd. Şti., Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Granitaş Anadolu Granitleri San. ve Tic. A.Ş., Granitürk İnşaat Maden Nakliye Turizm Akaryakıt Kömür Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Van Mermer ve Madencilik Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeili 6802.23 ve 6802.93 GTİP’leri altında kayıtlı “granit” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu soruşturma neticesinde talep edilen soruşturma, 2017/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak, 5 Temmuz 2017 tarih ve 30115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Kontrplak İthalatında Uygulanan Kesin Damping Önlemine İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmıştır

Aykonsan-Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bizon Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Dastaş Demircioğlu Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Erbaa Kaplama San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Taşköprü Tarım Hayvancılık Orman Ürünleri Tekstil Madencilik Tic. ve San. A.Ş. firmaları adına Kontrplak Üreticileri Derneği tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeili 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTİP’leri altında kayıtlı “kontrplak” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edilmiştir.

Söz konusu soruşturma neticesinde talep edilen soruşturma, 2017/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak, 5 Temmuz 2017 tarih ve 30115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Polyester Düz İpliklerin İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yürütülen ara gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 GTİP’i altında kayıtlı “polyester düz ipliklerin” ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2017/17Sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 12 Temmuz 2017 tarih ve 30122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Beton Pompaları ve Beton Pompalama Taşıtlarının İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde mevcut dampinge karşı aşağıda tabloda gösterilecek şekilde kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 8413.40.00.00.00 GTIP sınıflandırılan “beton pompaları” ile 8705.90.30.00.00 GTIP sınıflandırılan “Beton pompalama taşıtları” ürünlerinin ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır. Söz konusu önlem 12 Temmuz 2017 tarih ve 30122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/18 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) konulmuştur.

Bu çerçevede uygulanacak dampinge karşı kesin önlem oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Alçak Yoğun Polietilen İthalatına Gözetim Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

26 Temmuz 2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTİP numarası yer alan ürünün belirli Birim Gümrük Kıymeti altında ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayımını tarihinde yürürlüğe girmiştir

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir.

Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İran Menşeli Çerçevesiz Cam Ayna İthalatına Yönelik Getirilen Korunma Önlemine İlişkin Kota ve Tarife Kontenjanının Başvuru ve Dağıtım Usul ve Esasları Belirlenmiştir

26 Temmuz 2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/2 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile İran menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatına yönelik getirilen korunma önlemine ilişkin kota ve tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım usul ve esasları belirlenmiştir.

Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na (“Bakanlık”) gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Beyan sahibi ve ithalatçı farklı ise vekâletname
  • Proforma fatura veya ticari fatura

Tarife kontenjanı, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacaktır. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 25 tonu (net) geçmeyecektir. Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır:

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. İthal lisansının devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Lisanssız Elektrik Üretimi Yatırımları Devlet Yardımı Uygulanacak Yatırımlar Arasına Alınmıştır

26 Temmuz 2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile (“Değişiklik Tebliği”) 20.06.2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, ilgili Tebliğ’in ekinde (Ek-4) tabloya lisanssız elektrik üretimi yatırımları da dahil edilerek yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek sektör ve konular arasına alınmıştır.

Değişiklik Tebliği’ne bu linkten ulaşabilirsiniz.

İnşaat Demirlerine İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir

2017/10439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listeye uygulanmak üzere ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Buna bağlı olarak güncel hali aşağıdaki gibidir:

Değişiklik Kararı’na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Taşıt Parçalarında Kullanılan Ürünlere İlişkin İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir

2017/10476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listeye uygulanmak üzere ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Buna bağlı olarak güncel hali aşağıdaki gibidir:

Karar 28 Temmuz 2017 tarih ve 30137 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Karar metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İran Menşeli Çift Yönlü Gerdirilmiş Polipropilen İthalatına Yönelik Getirilen Korunma Önlemine İlişkin Kota ve Tarife Kontenjanının Başvuru ve Dağıtım Usul ve Esasları Belirlenmiştir

28 Temmuz 2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/3 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile İran menşeli çift yönlü gerdirilmiş polipropilen ithalatına yönelik getirilen korunma önlemine ilişkin kota ve tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım usul ve esasları belirlenmiştir.

Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na (“Bakanlık”) gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Beyan sahibi ve ithalatçı farklı ise vekâletname
  • Proforma fatura veya ticari fatura

Tarife kontenjanı, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacaktır. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 25 tonu (net) geçmeyecektir. Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır:

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. İthal lisansının devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.