İçeriğe Geç

Hazal Örek; 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Öncesinde, 2013 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Viyana Üniversitesi’nde eğitim gördü. Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı’nı ise 2018 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde tamamladı. 2016 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Örek; yerli ve yabancı sermayeli şirketlere şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanlarında danışmanlık sağlar. Ağırlıklı olarak birleşme ve devralmalar, ortak girişimler ve proje finansmanı alanlarında deneyimlidir.

Şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerine ilişkin danışmanlık verir. Bu kapsamda genel kurul ve yönetim kurulu nezdinde yürütülecek günlük işlemlerde müvekkillere destek sağlar. Şirketlere kurumsal yönetim ve yerel mevzuata uyum çerçevesinde hukuki destek sunar. Bu çerçevede günlük ticari sözleşmelerin incelenmesi, hazırlanması ve müzakerelerinde görev alır. Şirket faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için mevzuat uyumlaştırma çalışmaları yürütür.

Pay alım satımı, işletme devri, birleşme devralma süreçleri başta olmak üzere şirketlerin yeniden yapılandırma işlemlerinde ve yatırım süreçlerinde müvekkillere danışmanlık hizmeti sunar. Hukuki ön inceleme ve kapanış aşaması dahil tüm süreçlerde, pay alım ve pay iştirak sözleşmeleri ile pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yürütülmesinde görev alır.

Franchise ilişkilerine yönelik danışmanlık başta olmak üzere, otel işletim ve yönetim projelerine ilişkin sözleşmelerin incelenmesinde, hazırlanması ve müzakerelerinde görev alır. Rezidans yönetimi ve konut geliştirme projelerinde hukuki destek sunar.

Veri koruma ve gizlilik hususlarındaki uyumlaştırma süreçlerinde görev alan Örek; bu kapsamda gerekli hukuki incelemelerin yürütülmesinde, mevcut durumun tespitinde, eksikliklerin giderilmesi için yürütülecek işlemlere ilişkin yol haritasının oluşturulmasında ve ilgili dokümantasyonun hazırlanmasında hukuki destek sunar.

Örek; ağırlıklı olarak gayrimenkul ve inşaat, sanayi ve imalat, teknolojileri, girişimcilik, mühendislik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere destek vermektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Örek; Avusturya Liseliler Derneği üyesidir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2016)

EĞİTİM

  • Yüksek Lisansı, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku (2018)
  • Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2014)
  • Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Viyana Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2013)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Almanca