İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: Makaleler

Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yükseltilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.

28 May 2024

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da (“6183 Sayılı Kanun”) yer alan gecikme zammı oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 8484 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) 21 Mayıs 2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar […]

Daha fazla göster

Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklikler Yapıldı

28 May 2024

Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), sistemik önemli olarak belirlenen bankalarca önlem planlarının konsolide olarak hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından, 16 Mart 2021 tarihli ve […]

Daha fazla göster

Danıştay, İthal Edilen Eşyanın Gümrük Kıymetinin Belirlenmesinde Satış Bedelinin Esas Alınmama Nedenlerinin Somut Olarak Ortaya Konulmamasının Hukuka Aykırı Olacağına Hükmetmiştir.

28 May 2024

26 Mart 2024 tarihli ve 32501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2023/6 E., 2024/1 K. numaralı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararında (“Karar”), ithal edilen eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde öncelikle satış bedelinin esas alınması; satış bedelinin esas alınması için gerekli […]

Daha fazla göster

Kripto Varlıklara İlişkin Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na Sunuldu

17 May 2024

16 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) Başkanlığı’na 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Kanun”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi”) sunulmuştur. Kanun Teklifi özetle, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, kripto varlık platformlarının faaliyetleri, kripto varlıkların saklanması, Türkiye’de […]

Daha fazla göster

Bankacılık Sektörü Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi ve MASAK Online Sistemi Güncellendi

16 May 2024

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un  (“Kanun”) “Şüpheli İşlem Bildirimi” başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca,  yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla […]

Daha fazla göster

Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi ile İlgili Mevzuat Değişiklikleri Yapıldı

9 May 2024

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Mobil Haberleşme Hizmet Kalitesine İlişkin Tebliğ”) ve […]

Daha fazla göster

Türkiye için Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu Yayımlandı

18 Nis 2024

Türkiye’nin ulusal düzeyde gerçekleştireceği veri odaklı dijital dönüşümü destekleyecek olan “Ulusal Veri Stratejisi”nin hazırlık çalışmaları kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan “Türkiye için Veri Yönetişimi Çerçevesi Öneri Raporu” yayımlandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (“UNDP”) hazırlamış olduğu Türkiye için […]

Daha fazla göster

Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi.

16 Nis 2024

Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“), 27 Mart 2024 tarihli ve 32502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiş ve 6 Şubat 2013 tarihli ve 28551 sayılı […]

Daha fazla göster

Yeşil Dönüşüm Yolunda: Çevre Etiketi Sistemi

5 Nis 2024

Çevre etiketi, hammadde sağlama aşamasından bertaraf aşamasına kadar olan süreçte çevresel etkileri azaltılmış ürünleri veya hizmetleri teşvik etmek ve tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan, bilimsel temelli bilgi sağlamak amacıyla kurulmuş gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden işarettir. Türkiye’de çevre etiketi […]

Daha fazla göster