İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: Publications

Anayasa Mahkemesi: İnşa Edilen Kavşağın Taşınmazın Değerini Düşürmesi Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

22 Eki 2019

Anayasa Mahkemesi, maliki olunan bağımsız bölümün bulunduğu binanın bitişiğine inşa edilen köprülü kavşak neticesinde maruz kalınan gürültü kirliliği nedeniyle taşınmazda meydana gelen değer kaybının malikin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Başvurucu, taşınmazının bitişiğine inşa edilen köprülü kavşağın ortaya çıkardığı […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Bildirim Yükümlülüğüne Uymaksızın Yurtdışından Türkiye’ye Döviz Getiren Kişilere Kesilen İdari Para Cezasının Miktarındaki Orantısızlık Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

22 Eki 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucuların (“Başvurucular”) bildirim ve izin yükümlülüğüne uymaksızın yurtdışından Türkiye’ye döviz getirmesinden dolayı kesilen para cezasının miktarının ölçülülük ilkesine uygun olmadığına ve bu kapsamda mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Başvuruya konu olayda, Başvurucular’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına giriş yaptıkları […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook Nezdinde Gerçekleşen Veri İhlali Sebebiyle İdari Para Cezasına Hükmetti

22 Eki 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), veri ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı ve ihlali tespit etmesine rağmen bildirmediği gerekçeleriyle Facebook hakkında toplamda 1.600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook, sisteminin birbirinden farklı üç özelliğinin […]

Daha fazla göster

SPK’nın Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Yürürlüğe Girdi

22 Eki 2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) uzun süredir beklenen III-35/A.1 sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (“Tebliğ”) yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında, paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının faaliyetlerine, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan […]

Daha fazla göster

Türk Patent ve Marka Kurumu, Mutlak Ret Sebeplerine İlişkin Yeni Marka İnceleme Kılavuzu Yayımladı

15 Eki 2019

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 5. maddesi kapsamında yapılacak mutlak ret sebeplerine ilişkin yeni Marka İnceleme Kılavuzu’nu yayımladı. 2011’den bu yana uygulamada olan kılavuzu SMK uyarınca güncelleştiren yeni kılavuz ile marka başvurularına […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Yasal Süre İçinde Sunulduğu Hâlde Mahkeme Tarafından Geç İşleme Konulan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir

24 Eyl 2019

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun yasal süresi içinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) üzerinden mahkemeye temyiz talebinde bulunmasına rağmen, Yargıtay’ın yerel mahkeme tarafından geç bir tarihte işleme konan temyiz talebini işleme alınma tarihini esas alarak süre yönünden reddetmesinin, Anayasa’nın 36. […]

Daha fazla göster

Cezalı KDV Tarhiyatına Karşı Açılan Davalar Kapsamında Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesinde İbraz Edilmemesinin Sonuçlarına İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

24 Eyl 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, vergi idaresince gerçekleştirilen re’sen cezalı katma değer vergisi tarhiyatına karşı mükelleflerce açılan davalar kapsamında, defter ve belgelerin vergi incelemesinde ibraz edilmemesi durumlarında yapılan tarhiyatlar ve kesilen cezalara ilişkin uygulama birliği sağlamak üzere karar verdi. Danıştay, […]

Daha fazla göster

Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yeni Yönetmelik Yayımlandı

24 Eyl 2019

Türkiye’deki tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak ve genetik erozyonlarını engellemek amacıyla Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı. Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması, […]

Daha fazla göster