Skip to Content

Haberler ve Yayınlar

Kategori: Publications

Türkiye’de Pozisyon Markaları

25 Şub 2020

Günümüz ticaret koşulları ve rekabet piyasası, ürün ve hizmetlerini tüketici nezdinde daha çekici hale getirmek isteyen işletmeler için bilinen yöntemlerin dışına çıkmayı ve bu yolla orijinal bir marka haline gelmeyi zorunlu kılmaktadır. Tüketicilerin mal ve hizmetler konusunda hızla değişen […]

Read More

Türk Patent ve Marka Kurumu, Tasarım İnceleme Kılavuzu Yayımladı

25 Şub 2020

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”), 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ve SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in tasarım başvurularına dair hükümlerinin nasıl uygulanacağına ilişkin bilgi vermek ve alınan kararlarda tutarlılık sağlamak amacıyla Tasarım İnceleme Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) hazırladı. Kılavuz’da genel […]

Read More

Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

25 Şub 2020

Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 8 Ocak 2020 tarih ve 31002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir: Kişiye özgü alerjen ürünleri ve alerji tanısı için […]

Read More

Türkiye’deki Ticari Tedbirler – Ocak 2020

31 Oca 2020

Çin Menşeli “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcılar” İthalatına Yönelik Yürütülen Soruşturmada Karar Verildi Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00  GTİP’li “gazla çalışan anında su ısıtıcılar” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana […]

Read More

Anayasa Mahkemesi: Ek Tahakkuk Kararına Karşı Yapılan İtirazın, Tebliğ Tarihi Esas Alınmadan Süresinde Yapılmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

31 Oca 2020

Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından ithal edilen eşya için yapılan ek tahakkuk işlemine karşı açılan davanın, işlemin tebliğ tarihi esas alınmadan başvurucunun işlemden haberdar olduğu gerekçesiyle itiraz süresi için işlem tarihi esas alınarak süre yönünden reddedilmesinin, mahkemeye erişim hakkını ihlal […]

Read More

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu: Islahta Faiz İstenmemişse Bile Faize Karar Verilebilir

31 Oca 2020

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“Genel Kurul”), bir miktar para alacağının faiz ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davayı inceledi. Kısmi ıslahla faiz talebinde bulunulmaksızın dava konusu miktarın arttırılması hâlinde, arttırılan miktara ilişkin olarak dava dilekçesindeki […]

Read More

Yargıtay: Asıl İşveren ile Alt İşveren Arasındaki Rücu Alacaklarında 10 Yıllık Zaman Aşımı Süresi Uygulanır

31 Oca 2020

Yargıtay 23. Dairesi, taşeronluk sözleşmelerinde asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu alacaklarında 10 yıllık zaman aşımı süresinin uygulanacağına hükmetti. Geçerli bir taşeronluk sözleşmesinin varlığı hâlinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 2. maddesinin 6. fıkrası uyarınca asıl işveren […]

Read More