9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle geçilen hükümet sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı’nın yürütme yetkisine ilişkin konularda kanuni herhangi bir dayanağa ihtiyaç duymaksızın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartabilmesi mümkündür. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, kaynağını doğrudan Anayasa’dan alan ilk elden/asli bir hukuk normu olup, yürütmeye ilişkin genel ve çerçeve nitelikteki düzenleyici işlemlerdir.

Bununla birlikte; Cumhurbaşkanı’na yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilmesi yönünde verilen genel yetki sınırsız değildir. Zira, kanunlardan farklı olarak Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilecek konular sınırlandırılmıştır. Konu bakımından yetki yönünden getirilen sınırlamalar aşağıdaki gibidir:

  • Yürütme yetkisine ilişkin konular dışında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılamaz.
  • Anayasa’da yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemez.
  • Anayasa’da kanunla düzenlenmesi öngörülen konular ile kanunda açıkça düzenlenen konularda da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabilmesi mümkün değildir.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin yukarıda belirtilen konu bakımından yetki kurallarına uygun olması gerektiğine ve içerik olarak Anayasa’ya aykırı olmasa dahi konu bakımından yetki kurallarına uygun olarak çıkartılmayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetmiştir.

13 Mayıs 2020 tarih ve 31126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararlarının tam metnine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.