İçeriğe Geç

Burak Baydar 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Baydar; uyuşmazlık çözümünde, ihtilafların başlangıcından, müvekkillerin mahkemede temsili ve mahkeme kararlarının icra edilmesine uzanan her aşamada müvekkillere destek olmaktadır. Baydar esas olarak ticari davaların takibi, ticari sözleşmeler, acentelik ve distribütörlük sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda alacak takibi, gayrimenkul uyuşmazlıkları ve bedensel yaralanma konularında uzmanlaşmıştır.

Baydar girmiş oldukları ihtilafların sonuçlarını hafifleten ya da tamamen çözümünü hedefleyen stratejiler geliştirmek için müvekkillerle yakın temas halinde  çalışır, uygulanabilir sonuçlar elde etmek için müzakerelerde bulunur. Her bir ihtilafın arka planı ve dinamiklerine, her bir müvekkilin işletmesel ve sınai durumuna odaklı danışmanlık vermektedir.

Müvekkillere etkin sulh müzakeresi, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı gibi yollarla ihtilaflarının çözümü, mal varlıklarının korunması ya da geri kazanımı yönünden destek olmaktadır.

Baydar; sigorta ve iflas konularında da müvekkillere danışmanlık yapar. Türkiye’de iş yaptıkları süre içinde,  her şirkete uygulanacak olan genel kanuni ve sözleşmesel sorumluluklarını anlayarak bunlara uymaları konusunda destek olur. Ayrıca kariyeri boyunca, yük hasarı ve kayıpları, yük üzerine haciz uygulamaları, çarter parti ihtilafları ve diğer ihtilaflar da dâhil olmak üzere her türlü deniz ticaret uyuşmazlığında danışmanlık hizmeti vermiştir.

Baydar; bugüne dek; sigorta, elektronik, perakende, sanayi ve imalat, tütün ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösteren, birçok yerli ve uluslararası müvekkille çalıştı.

2016 yazında, Londra’nın dava takibi odaklı en büyük hukuk bürolarından WilmerHale bünyesinde Ziyaretçi Yabancı Avukat olarak görev yaptı. Buradaki çalışmaları sırasında, Uluslararası Tahkim Grubu’nun tahkim materyallerinin geliştirilmesine katkı verdi.

INSOL Europe üyesi olan Baydar, Eurofenix (INSOL Europe’un üç ayda bir yayımlanan dergisi), Global Legal Insights ve Commercial Dispute Resolution Magazine Dergilerine sıklıkla makaleler yazmaktadır.

Baydar İngilizce ve Fransızca biliyor.

BARO ÜYELİĞİ

  • İstanbul Barosu (2008)

EĞİTİM

  • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2007)

DİLLER

  • İngilizce
  • Fransızca

ÜYELİKLER

  • INSOL Europe