İçeriğe Geç

Burak Baydar 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Baydar; uyuşmazlık çözümü alanında, müvekkillere ihtilafların başlangıcından, mahkemede temsil ve mahkeme kararlarının icra edilmesine uzanan her aşamada destek olmaktadır.

Baydar; ticari sözleşmeler, acentelik ve distribütörlük sözleşmeleri, alacak takibi, sigorta ve sorumluluk davaları, iflas ve yeniden yapılandırmalardan doğan uyuşmazlıklarda uzmanlaşmıştır. Yoğunlukla uluslararası, yüksek değerli, karmaşık sorumluluk ilişkileri veya ağır cezai şart içeren uyuşmazlıklarda çalışmaktadır.

Kurumsal ve ticari ihtilaflar, sözleşmeden doğan talepler, yönetici sorumlulukları, çıkar ihtilafları, mesleki ihmal ve ticari suçları da kapsayan geniş bir alanda danışmanlık vermektedir. Baydar girmiş oldukları ihtilafların sonuçlarını hafifleten ya da tamamen çözümünü hedefleyen stratejiler geliştirmek için müvekkillerle yakın temas halinde çalışır, uygulanabilir sonuçlar elde etmek için müzakerelerde bulunur. Her bir ihtilafın arka planı ve dinamiklerine, her bir müvekkilin işletmesel ve sınai durumuna odaklı danışmanlık vermektedir.

Baydar’ın tecrübesi, müvekkilleri mahkemelerin her kademesinde temsil etmek ve ilgili yargısal işlemlerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere ticari uyuşmazlıkların her tür ve kademesini kapsamaktadır.Müvekkillere etkin sulh müzakeresi, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı gibi yollarla ihtilaflarının çözümü, mal varlıklarının korunması ya da geri kazanımı yönünden destek olmaktadır.

Baydar; bugüne dek; sigorta, elektronik, perakende, sanayi ve imalat, tütün ve elektrik sektörlerinde faaliyet gösteren, birçok yerli ve uluslararası müvekkille çalıştı. Ayrıca kariyeri boyunca, yük hasarı ve kayıpları, yük üzerine haciz uygulamaları, çarter parti ihtilafları ve diğer ihtilaflar da dâhil olmak üzere her türlü deniz ticaret uyuşmazlığında danışmanlık vermiştir.

2016 yazında, Londra’nın dava takibi odaklı en büyük hukuk bürolarından WilmerHale bünyesinde Ziyaretçi Yabancı Avukat olarak görev yaptı. Buradaki çalışmaları sırasında, Uluslararası Tahkim Grubu’nun tahkim materyallerinin geliştirilmesine katkı verdi.

INSOL Europe üyesi olan Baydar, İngilizce ve Fransızca biliyor.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2008)

EĞİTİM

  • Lisans, Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2007)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce
  • Fransızca

ÜYELİKLER

  • INSOL Europe