İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 08: 16 Ekim 2015

Anayasa Mahkemesi Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Yargılamada Gerçekleşen Makul Olmayan Gecikmeler Hakkında İhlal Kararı Verdi

24 Kas 2015

Anayasa Mahkemesi konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri yapımı nedeniyle kamulaştırılacak araziler için verilen kamulaştırma kararlarının iptali davasında, özellikle idari yargılama alanında dava sürelerinin makul yargılama süresini aştığına hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Somut Olaya Uygun Olmayan Madde Kapsamında Değerlendirme Yapılmış Olmasının Adil Yargılanma Hakkını İhlal Ettiğine Karar Verdi

17 Kas 2015

Anayasa Mahkemesi’nin maddi olayların ilgili kanun maddesine uygun olmadığını bu sebeple ilgili mahkeme kararının başvurucunun adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini öngören 2014/1292 başvuru numaralı 10.06.2015 tarihli kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Olayda, başvurucu, ilk derece mahkemesinin başvuru konusu eylemi somut […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Gerekçeli Karar Hakkının İhlali Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine ve Yeniden Yargılama Yapılmasına Karar Verdi

12 Kas 2015

Başvurucu, yargılama sürecinde adil yargılama hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi, başvurucunun ihlal iddiasını gerekçeli karar hakkının ihlali ve yargılamanın makul sürede sonuçlanması gerekliliği çerçevesinde incelemiştir. Mahkeme, incelemesi sonucunda başvurucun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi Bina Bedeli Ödenmeksizin Gerçekleştirilen Tahliye İşleminin Mülkiyet Hakkını İhlâl Ettiğine Karar Verdi

5 Kas 2015

Anayasa Mahkemesi 2013/6670 başvuru numaralı 10.06.2015 karar tarihli kararında, tapu tahsis belgesi ile kullandığı taşınmazı İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nca I No.lu doğal sit alanı ilân edilen bireysel başvuru sahibinin, kendisine karşı başlatılan tahliye işleminin […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma İşlemi Yapılmaksızın ve Kamulaştırma Bedeli Ödenmeksizin Taşınmaza el Konulmasının Mülkiyet Hakkı İhlali Olduğuna Karar Verdi

27 Eki 2015

Anayasa Mahkemesi 2013/3667 başvuru numaralı 10.06.2015 tarihli kararında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (“İSKİ”) Genel Müdürlüğü’nce kamulaştırma işlemi yapılmaksızın ve bedeli ödenmeksizin taşınmaza el konulmasının, başvurucunun Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiasını kabul etmiş ve ilgili […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi Verdiği Son Kararlarından Birinde Nazım İmar Planlarını Kişilerin Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Değerlendirdi

22 Eki 2015

Başvurucu, kendisine ait ruhsatlı akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İdare”) 21.5.2009 tarihli 1/5000’lik Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında (“Nazım İmar Planı”) kısmen “ulaşım ve transfer alanı”, kısmen de “parklar ve dinlenme alanı” olarak […]

Daha fazla göster

Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

16 Eki 2015

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 20 Eylül 2015 tarih ve 29481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, gönüllüler […]

Daha fazla göster