Adalet Bakanlığı; icra takiplerinin durdurulmasına ilişkin olarak 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın (“Karar”) uygulanması sırasında oluşacak tereddütleri giderebilmek amacıyla, 2 Nisan 2020 tarihli bir Genelge (“Genelge”) yayımladı.

Genelge’de, icra daireleri tarafından Karar tarihi öncesinde yazılmış maaş haczi müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra hesabına gönderilmesinin, Karar’a aykırılık teşkil etmediği belirtilmiştir.

 Bu kapsamda,

  • birden fazla icra dosyasının bulunması ve
  • bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi hâlinde

sırası gelen icra dosyaları için de maaş haczi kesintisinin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Genelge’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.