Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, D-8 Menşe İspat Belgesi’ni, menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda kaydedilmesi ve sorgulanması konusunda usul ve esasları düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No: 8 kapsamına dâhil etmiştir. D8 Gelişmekte Olan Ülkeler Teşkilatı, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye arasında ekonomik işbirliği kurulmasını amaçlayan bir organizasyondur.

D-8 Menşe İspat Belgeleri esas olarak “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenmektedir. Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No: 8 uyarınca D-8 Menşe İspat Belgeleri, Gümrük Merkezi BİLGE Sistemine kaydedilecek ve ithalatçı ülkelerin yetkili makamları tarafından internet üzerinden sorgulanabilecektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu değişikliğe ilişkin tebliği 3 Eylül 2016 tarih 29820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.