Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca (“Bakanlık”) hazırlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 4 Kasım 2016 tarih ve 29878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, bakım hizmetlerinin kapsamı dahil olmak üzere özel bakım merkezilerine ilişkin sair hususlar ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik ile engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerine (“Merkez”) ilişkin olarak getirilen düzenlemelerin ana başlıklarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

  • Merkez açmak için başvuru prosedürü
  • Merkezin konumu ve şartları
  • Merkez binasının kullanımı ve fiziksel şartları
  • Merkezin genel çalışma esasları
  • Bakım hizmetlerinin kapsamı
  • Merkezde Çalıştırılacak Personelin Nitelikleri
  • Ücret Tespiti
  • Denetim
  • Müeyyidiler

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.