Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yapılan denetimler sonucunda internet üzerinden ilaç, zayıflama çayı ve benzeri ürün satışı yapan 5300 site kapatıldı. Halk sağlığını tehlikeye atan bahse konu ürünlerin yasaklanmaları ya da piyasadan toplatılmaları yanında ilgili firmalara yüksek tutarlı idari para cezalarının da uygulandığı açıklanmıştır.

2014 yılında Bakanlık, müstahzarların internet üzerinden 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’na (“Kanun”) aykırı şekilde tanıtım ve satışını gerçekleştiren internet sitelerinin kapatılması hususunda yetkilendirilmişti.

4 Temmuz 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) bu konuda yeni bir uygulama getirerek, Sağlık Bakanlığı’ndan (“Bakanlık”) izin alınmadan veya alınan iznin dışına çıkılmak suretiyle “Sağlık Beyanı” ile ürün tanıtımı ve satışı gerçekleştiren internet sitelerinin kapatılması hususunda Bakanlık ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu (“Kurum”) da yetkilendirmişti.

Belirtmek gerekir ki, Yönetmelik’te geçen “Sağlık Beyanı” tanımı ile hastalıklara yönelik tedavi edici ürünler yanında zayıflatıcı, bitkisel, doğal iddiaları ile satışa sunulan tüm ürünler de kapsam altına alınmıştır.

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği’nin 961 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, tüm sektörler arasında “ilaç – kozmetik” sektörü ilk sırada yer alarak Türk halkının en çok endişe duyduğu alan olarak tespit edilmiştir.