İçeriğe Geç

Türkiye; kalabalık nüfusu, araştırma hastaneleri, yatırımların düşük maliyetli oluşu ve hızlı gelişen pazarlara coğrafi yakınlığı nedeniyle; ilaç, sağlık ve yaşam bilimleri merkezi olmaya aday bir ülkedir. Moroğlu Arseven, müvekkillere, bu karmaşık sektörlerin hukuki yönleri hakkında danışmanlık sağlar.

Müvekkillerin ve ürünlerinin yenilikçi ve orijinal olduğu yaşam bilimleri sektörü mevzuatın sıkı denetimine tabiidir. Moroğlu Arseven; hukuki, girişimci, bilimsel, tıbbi ve finansal çevrelerle kurduğu bağlantılarla, müvekkillerin iş hedeflerine en iyi şekilde ulaşmaları için çalışır.

Moroğlu Arseven’in müvekkilleri; araştırma, geliştirme, üretim, fason üretim ve dağıtım faaliyetlerinin her aşamasında yer alan kurum ve şahıslardır. İlaç sektöründe, orijinal, jenerik, biyobenzer ve yetim ilaçlar alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle, kozmetik ve gıda takviyesi şirketleri Moroğlu Arseven fikri mülkiyet ekibinin danışmanlığından yararlanırlar.

Türk hükümeti yaşam bilimlerinin gelişmesini desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bunu, Ar-Ge projeleri hakkında teşvikler içeren mevzuattan da anlayabiliriz.Türkiye’de hem teknolojik gelişmelerin hızla benimsenmesi hem de karşılanamayan tıbbi ihtiyaçlar, sağlık pazarında büyümeyi teşvik etmektedir.

Türkiye’de çok sayıda önemli jenerik ilaç üreticisi, ilaç şirketi ve tıbbi cihaz üreticisi bulunmaktadır. Bunlar, ülkede aktif ve büyüyen bir sağlık pazarı oluşmasına katkıda bulunurlar. Türkiye’deki jenerik ve marka ilaç üretim kapasitesi, yabancı şirketlerin üretimlerini Türkiye’ye taşımaları için güçlü bir teşviktir. Aynı zamanda yerli markalar da üretimi artırmaktadırlar.

Özel servis sağlayıcılar yerel tıp sektörünün önemli bir parçasıdır. Sağlık turizmi de hem kozmetik hem de tıbbi gereklilik kapsamında son yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. 

Moroğlu Arseven; bu alanda, yeni kurulmuş şirketlerden, çok uluslu köklü şirketlere kadar geniş bir müvekkil topluluğuna danışmanlık hizmeti verir. İlaç, sağlık ve yaşam bilimleri şirketlerine yatırım yapan özel sermaye ve girişim sermayesi müvekkilleri de destekten yararlanırlar. Bu yatırımlar arasında; orijinal ve jenerik ilaçlar, tıbbi cihazlar, implantlar ve teşhis ekipmanlarının yanı sıra bebek bakımı ve tele-tıp hizmetleri yer almaktadır. Moroğlu Arseven’in hizmet verdiği bir başka grup; kimyasal hammadde ile beraber biyo-teknolojik (bitki tohumları gibi), biyosidal ve veteriner ürünleri yetiştiren müvekkillerdir.

Moroğlu Arseven; ilaç, sağlık ve yaşam bilimleri sektörlerindeki müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri verir.

  • Fason üretim, tedarik, lisans, ortak pazarlama, ve ortak geliştirme sözleşmeleri dâhil her türlü sözleşmeyi hazırlamak ve bu sözleşmeler hakkında müzakere
  • Gündelik hukuki konular,
  • Rekabet, vergi ve gümrük uyuşmazlıkları da dâhil şirketler hukukunun her alanında danışmanlık.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi ilaç, sağlık ve yaşam bilimleri sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık, ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Fikri mülkiyet ekibi; müvekkillere fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri için destek sağlar. Örneğin; marka, patent, ticari sırlar, veri koruma ve Ar-Ge veya yenileme şemaları hakkında danışmanlık hizmeti vermek gibi.  Moroğlu Arseven; muhtemel ihlal teşkil eden ilaçlar için pazarlama izni sürecinde ve pazarlama lisansı edinmede yardımcı olmanın yanı sıra karmaşık fiyatlandırma kurallarını müvekkilin anlamasını sağlama konusunda da deneyimlidir.

Moroğlu Arseven, müvekkillere; risk değerlendirmeleri, ithalat/ihracat kuralları, paketleme ve reklam kısıtlamaları, referans fiyatlandırması, zararların karşılanması ve ürün geliştirmenin tüm aşamalarında hizmet verir. Devlet kurumlarından onay alma sürecinde destek olur. Sözleşmelerin müzakere ve hazırlanması süreçlerinde mevzuat ile uyumluluğun ve uygulanabilirliğin sağlanmasını gözetmek gerekir. Bu sözleşmeler arasında, fason üretim sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, ruhsat ve teknoloji devri sözleşmeleri, ortak pazarlama sözleşmeleri ve ortak gelişim sözleşmeleri yer alır.

Moroğlu Arseven; yasal uyumluluk denetimlerini planlama ve bunları yürütme, özel olarak hazırlanmış uyumluluk programları geliştirme, risk azaltma stratejileri, uygulama ve hassas konulara ilişkin soruşturmalarla mücadele alanlarında tüm bilgi ve donanımıyla müvekkilinin yanındadır. Yerel zorunluluklar ve süreçler konusundaki engin deneyimiyle, müvekkillerin yüksek para cezalarından ve mevzuat ile uyumsuzluk nedeniyle meydana gelen gecikmelerden korunmalarını sağlar.

Moroğlu Arseven, müvekkillere; Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık hizmeti verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık hizmeti ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır. Örneğin; Moroğlu Arseven, yerli ve çok uluslu müvekkillere; klinik deney aşamalarında, teknik ürün düzenlemeleri kapsamında destek vermekte ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen teknik onay süreçlerinde onları temsil etmektedir. Müvekkillere ayrıca; sözleşmeli araştırma kuruluşlarını, pazarlama izinlerini ve fiyatlandırma hususlarını, sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerini etkileyen ithalat düzenlemelerine yönelik bilgi verilir.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi; ilaç, sağlık ve yaşam bilimleri sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Lisans, ürün ve reklam yükümlülükleri ve aynı zamanda sözleşmesel konular hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu alandaki çalışmalara örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven ilaç, sağlık ve yaşam bilimleri sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık hizmeti verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve ilaç, sağlık ve yaşam bilimleri sektörlerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.