30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında belirlenen fesih süreleri uzatılmıştır. Değişiklikle birlikte işverenlerin haklı nedenle fesih, belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi gibi nedenler haricinde iş sözleşmesini fesih yasağı ve işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı 30 Haziran 2021 tarihine dek uzatılmıştır.

Kararname’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.