İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; müvekkillerine, disiplin süreçleri, fesihler ve uyuşmazlıklar da dahil iş ilişkilerinin her aşamasında kapsamlı destek verir. Çalışanlara, üst düzey yöneticilere, işçi sendikalarına sahip oldukları hakları anlamaları, korumaları ve gerekli olduğunda savunabilmeleri için rehberlik yapar.

Müvekkiller Moroğlu Arseven rehberliğinde, sağlıklı iş sözleşmeleri hazırlayıp yönetirler. Bu kapsamda; işe alım uygulamaları, disiplin faaliyetleri, ayrımcılık veya taciz suçlamaları, kazalar, fesihler, yeniden yapılandırma usulleri, insan kaynakları politikalarının hazırlanması veya uygulanması gibi hassas ve acil konular ele alınır.

İşçilerin menfaat ve tazminatlarının müzakere edilmesi ve yönetilmesi her iki taraf için de hassas bir konudur. Moroğlu Arseven bu alandaki geniş deneyimiyle; kendi ülkesi dışında çalışan işçiler ve Türkiye’de işçi istihdam etmek isteyen yabancı şirketler dahil, işverenlere ve işçilere danışmanlık verir. İşçilere ödenecek tazminatlar, güvenceler ve emekli maaşları, ilgili vergi yapıları, bağlılık ve gizlilik yükümlülükleri, hisse senedi alma opsiyonları, toplu sözleşmelerden doğan sorunlar, yeniden yapılandırma, fesih ve kıdem tazminatı ödemeleri gibi konular danışmanlık kapsamındadır. Ayrıca, Türkiye’de yabancı işçi istihdam etmek isteyen müvekkillerin göç, vergi ve sözleşmesel hususlar gibi karmaşık ve bürokratik süreçleri yönetmelerini sağlamak Moroğlu Arseven’in deneyimli olduğu bir alandır.

Moroğlu Arseven müvekkilleriyle yakın plan çalışmayı tercih eder. Böylece onları günlük işleyişte ortaya çıkan iş hukuku sorunları ile mücadele konusunda bilgilendirme olanağı doğar. Gündelik insan kaynakları işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Geçici sorunların yanı sıra yapılandırılmış mevzuata uyumprogramlarının geliştirilmesi ve denetlenmesi, gizlilik, sağlık ve güvenlik, yolsuzluk ile mücadele, yöneticilerin sorumluluğu gibi alanlar danışmanlık kapsamına girer. Moroğlu Arseven; her bir şirketin ticari hedeflerine, sektör koşullarına veya iş sağlığı ve güvenliği hususlarına göre oluşturulmuş politikaların ve yasalarla uyumluluk stratejilerinin geliştirilmesine katkı sunar.

Moroğlu Arseven; müvekkilleri dış kaynak kullanımı veya off-shore anlaşmalarının akdedilmesi, yönetilmesi ve feshedilmesinin her aşamasında destekler. Bunlar iş sürecinden, tedarik ve finansman hizmetlerinden, destek ve hizmet merkezleri gibi müşteriler ile birebir iletişim kurmaya kadar uzanmaktadır. Müvekkiller bu alanda, coğrafi optimizasyon, hizmet olarak yazılım (=SaaS, Software as a Service) entegrasyonu ve çok kaynaklı ortamlar gibi çeşitli servis tanımlama alanlarında Moroğlu Arseven deneyiminden yararlanırlar.

Moroğlu Arseven; iş hukuku uyuşmazlıklarının, toplantılarda ortaya çıkan çatışmaların ve sendika ile ilişkili sorunların her aşamasında gerçekçi öneriler geliştirir ve sunar. Tam kapsamlı destek yaklaşımıyla; müvekkillerin, anlaşmazlıkların temelinde yer alan, belirli veya sistematik sorunlarla, işleri aksatmadan ve az masrafla başa çıkması sağlanır. Büyüyen uyuşmazlıklar, soruşturmalar veya sistematik sorunlarla usulüne uygun olarak başa çıkılması gerekir. Bu nedenle müvekkillerin, iş hukuku uyuşmazlıkları ve bilgi uçurma olaylarının ilk aşamalarından itibaren desteğe ihtiyaçları vardır. Bu amaçla; müvekkiller için sağlam bir hukuki temel oluşturulur ve daha sonradan dava açılması hâlinde şirketin mümkün olduğunca zarar görmemesi sağlanır.

Moroğlu Arseven’in sıklıkla karşılaştığı konular arasında; şirket birleşme ve devralmaları, işgücü azaltımı ve kurumsal yeniden yapılandırmalar sırasında ortaya çıkan iş hukuku uyuşmazlıkları ve insan kaynakları ile ilişkili sorunlar sayılabilir. Bu kapsamda, birleşme ve devralmalar sırasında iş hukukuna ilişkin yapılan detaylı hukuki incelemeler (=due diligence), sorumluluk değerlendirmeler, zarar durumunda yapılan satışlar, toplu işten çıkarmalar, birleşme sonrası entegrasyon ve rekabet etmeme hükümleri gibi kısıtlayıcı taahhütlerin hazırlanması ve ifa edilmesi yer almaktadır. Müvekkillere ayrıca, uluslararası iş politikalarını ve tazminat yapılarını Türk hukukuna uygun hâle getirmeleri için destek verilmektedir.

İLGİLİ AVUKATLAR