Yurtiçi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren yatırımcılar lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ve verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedelinin hesaplanmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir. Buna göre, ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde biri olarak hesaplanacaktır.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik12 Kasım 2016 tarih 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine (yalnızca Türkçe) bu linkten ulaşabilirsiniz.