İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 36: 5 Ocak 2017

Hazine Taşınmazları Üzerinde Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Alanlarındaki Yatırımcılara Tanınan İrtifak ve Kullanma Haklarının İlk Yıl Bedellerine İlişkin Düzenleme

25 Mar 2017

Yurtiçi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren yatırımcılar lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ve verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedelinin hesaplanmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir. Buna göre, ilk yıl […]

Daha fazla göster

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Konusunda Değişiklik

10 Mar 2017

Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsalar gibi birimlerin kira giderleri açısından destek ve birimlerin tanıtım faaliyetlerine ilişkin yüzdelerinin ve tanıtım desteğinden yararlanma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin […]

Daha fazla göster

Çeşitli Enerji Piyasaları Kanunlarında Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezaları 2017 Yılı için Yeniden Belirlendi

3 Mar 2017

Elektrik, Doğal Gaz, Petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasaları Kanunlarında düzenlenmiş olan idari para cezalarını 2017 yılı için belirleyen Tebliğler (“Tebliğler”), 8 Aralık 2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğler, […]

Daha fazla göster

Petrol Piyasasında Dağıtıcı ve Teslim Lisanslarında Aktif Varlık Şartında Düzenleme

24 Şub 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) petrol piyasasında dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisans sahiplerinin minimum aktif toplamına ilişkin yükümlülüklerinin ispatı için aranan koşularda değişikliğe gitmiştir. 2018’den itibaren söz konusu lisans sahipleri, asgari aktif toplamlarına dair yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispatı için […]

Daha fazla göster

Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri için Tarife Hesaplarında Değişiklik

17 Şub 2017

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (“EPDK”), Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplamaları’nda değişiklik yapmıştır. Değişiklikler EPDK’nın dikkate aldığı işletme kalemlerinde meydana gelen değişikliklerde ve bununla beraber bir lisansın veya faaliyet döneminin sona ermesi durumunda uygulanacak tarifenin belirlenmesinde uygulanacaktır. […]

Daha fazla göster

Mal ve Yolcu Beraberi Eşya İhracına İlişkin E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu 1 Temmuz 2017’ye Ertelendi

3 Şub 2017

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 11 uyarınca gerçekleştirilecek mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere Katma Değer Vergisi hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında düzenlenecek faturaların e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerce e-Fatura olarak düzenlenmesine yönelik zorunluluk 1 […]

Daha fazla göster

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Birtakım Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

27 Oca 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 09 Aralık 2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler uyarınca Kurum bir […]

Daha fazla göster

Serbest Bölge KDV uygulamaları ile Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV oranlarında ve Binek Otomobillere Yönelik ÖTV oranlarında Yeni Düzenlemeler Yapıldı

20 Oca 2017

Vergi sisteminde birçok değişiklik yapan Torba Kanun yasalaştı. Söz konusu değişiklikler bilhassa emlak vergisi, serbest bölgeler dâhilindeki katma değer vergisi ve binek otomobillerden alınan özel tüketim vergisini kapsamaktadır. Ayrıca, %8 oranında KDV uygulanacak bazı mal ve hizmetlerin kapsamı genişletilmiştir. […]

Daha fazla göster