Hukuk ve ceza yargılamalarında temyiz süreleri, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olacak şekilde değişikliğe uğradı; yapılan değişiklik 5 Ağustos 2017 tarihinden sonra verilmiş olan mahkeme kararları bakımından uygulanacak. Söz konusu değişiklik ceza yargılaması bakımından temyiz süresini uzatırken (değişiklik öncesinde yedi gün), hukuk yargılaması bakımından temyiz süresini kısaltıyor (değişiklik öncesinde bir ay).

Temyiz sürelerindeki değişiklik 5 Ağustos 2017 tarihli 7035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7035 sayılı Kanun’la (“Kanun”) gerçekleşti.

Kanun ile değişikliğe uğrayan maddeler şunlar:

  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 271. Maddesi,
  • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 361. Maddesi.

Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.