İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 53: 11 Ekim 2017

Anayasa Mahkemesi: Kanuni Temsilcinin Ödenmeyen Kamu Alacakları ile İlgili Sorumluluğu Mülkiyet Hakkını İhlal Etmemektedir

22 Kas 2017

Anayasa Mahkemesi (“AYM”) borçlu şirketin yönetim kurulu üyesi başvurucu (“Başvurucu”) tarafından yapılan bireysel başvuruda Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir. Başvurucu 1996-1999 yılları arasında borçlu şirketin (“Şirket”) yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Şirket, […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Bedeline Karşı Açılan Davada Hak Arama Özgürlüğü ile Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine Hükmederek Yeniden Yargılama Yapılmasına Karar Verdi

15 Kas 2017

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde, kamulaştırma bedelinin tazmini istemiyle açılmış ve reddedilmiş olan bir davaya ilişkin iddiaları değerlendirmiştir. İlk derece mahkemesi, tazminat davasını, eski kamulaştırma işlemlerinin hâlihazırda tamamlanmış olması ve bu işlemlerin gerçekleştirildiği esnada yürürlükte olan mevzuat uyarınca malike tebligat […]

Daha fazla göster

Turizm, Özel Güvenlik ve Sağlık Hizmeti Sektörlerinde Postalar Hâlinde Çalışılmasına İlişkin Değişiklikler Yapıldı

8 Kas 2017

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işyerlerindeki işçilerin ve alt işveren işçilerinin yazılı onaylarının alınması kaydıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, söz konusu sektörlerde çalışan işçilerin yirmi dört saatte üç posta yerine, […]

Daha fazla göster

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Önceki Tarihli Tescil ile Kazanılmış Hak ve Seri Marka Esaslarına Yönelik bir Karar Verdi

25 Eki 2017

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (“HGK”), ilk derece mahkemesinin direnme kararı karşısında kelime ve şekil unsurlarından oluşan markalardan şekil unsuru çıkartılmak suretiyle yapılan yeni başvurunun, önceki tarihli tesciller sebebiyle kazanılmış hak kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve kelime + şekil unsurları içeren […]

Daha fazla göster

Çalışanın Ofise Tahsisli Yazışma Hesabının İşverence Takibi Özel Yaşam Hakkına Aykırı Bulundu

18 Eki 2017

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”) Bărbulescu – Romania davasında çalışanın ofise tahsisli yazışma hesabının işverence takibi ve buna dayanarak çalışanın işten çıkarılmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (“AİHS”) Madde 8’de düzenlenen özel yaşam hakkının ihlali olarak kabul etti. Başvurucu, 2007 […]

Daha fazla göster