Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun belirli maddelerine ilişkin altı aylık geçiş süresi 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle sona erdi. Bu kapsamda, Türkiye’de toplanan ve işlenen kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurt dışına transferine yönelik yüümlülükler ile cezai müeyyideler yürürlüğe girdi.

Belirli hükümleri yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe giren ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a (“Kanun”) ilişkin detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili Devlet Otoritelerinin Kurulmasında Gecikmeler

Kanun’da Türkiye’nin veri koruma otoritesinin yasal temeli ve tanımının yapılması amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun oluşturulması düzenlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu çatısı altında Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile Kurul’un Başkanı da yer alacaktır. Kurulun kurulması ile Veri Koruması Sicili de kurulaktır.

Kanun yayımlandığı zaman Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Veri Koruması Sicili’nin kuruluş tarihi olarak Ekim 2016 öngörülmüştür. Ekim 2016 tarihi itibariyle şirketlerin Veri Sorumlularını Veri Sorumlusu Sicili’ne kaydetmesi gerekmektedir.

Ancak, gerekli ikincil mevzuat henüz yayımlanmadığı gibi Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Veri Koruması Sicili de henüz kurulmamıştır.

Bugüne kadar, (TBMM’nin 5 Ekim 2016 tarih ve 1129 sayılı kararıyla) Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na atanacak dokuz üyeden beşinin seçimi gerçekleşmiştir. Diğer dört üyenin ise yakın bir tarihte atanması beklenmektedir.

Yürürlüğe Giren Yeni Yükümlülükler

Devlet otoritelerinin kurulmasında yaşanan gecikmeye rağmen yeni yükümlülükler yürürlüğe girmiştir. Diğer bir yandan, Kanun kapsamında yükümlülükleri yerine getirmeme durumunda düzenlenen cezai önlemler de yürürlüktedir.

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen kural ve ilkeler 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir:

  • Veri Sorumlusu Sicili’nin kurulması ile Sicile kaydolma yükümlülüğü.
  • Kanun’un 8.maddesinde düzenlenen üçüncü kişilere veri transferine ilişkin yükümlülükler.
  • Kanun’un 9.maddesinde düzenlenen yurtdışına veri transferine ilişkin yükümlülükler.

Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.