İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 31: 17 Ekim 2016

Anayasa Mahkemesi 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Belli Projelere Tanınan Yatırım Ödeneğine İlişkin İstisnayı İptal Etti

27 Ara 2016

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 9. Maddesi’nde 2015 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki birden fazla yılı kapsayan işlere 2015 yılında başlanabilmesi için proje veya işin 2015 yılı […]

Daha fazla göster

Piroteknik Maddeler Konusunda Düzenleme

20 Ara 2016

Piroteknik maddelerin üretimi, sınıflandırması, dağıtımı ve ithalatına yönelik düzenlemeler getirildi. Yeni kurallar piroteknik maddelerin Avrupa Birliği ve uluslararası standartlarının yanı sıra asgari bileşim ve etiketleme standartlarına da uymasını gerekiyor. Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) […]

Daha fazla göster

Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmelik Yayımlandı

13 Ara 2016

Yönetmelik, alternatif akım için 50 Volt ile 1000 Volt, doğru akım için 75 Volt ile 1500 Volt arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsamaktadır. Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan elektrikli ekipmanlar, radyoloji ve tıbbi amaçlar için tasarlanan elektrikli […]

Daha fazla göster

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Yayımlandı

6 Ara 2016

Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatın, elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 2 Ekim 2016 tarihli, 29845 […]

Daha fazla göster

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu Ücretlerinin Oranları Düşürüldü

22 Kas 2016

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPK”) 130’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yatırım fonlarının üçer aylık dönemlerin son iş gününde, net varlık değerlerinin yüz binde beşi tutarındaki ücret, izleyen on iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) hesabına yatılır. Bu […]

Daha fazla göster

Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmeler Stopaj İndiriminden Yararlanabilecek

15 Kas 2016

Yurt dışına hizmet veren işletmelerin istihdam ettikleri personelin bir kısmının ücretlerine ilişkin stopaj indiriminden yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir. Bu indirim1 Ocak 2017 tarihinden itibaren söz konusu indirimi uygulamaya yetkili iş yerleri tarafından münhasıran yurt dışı faaliyetleri için istihdam edilen […]

Daha fazla göster

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Bankacılık Sektörüne Yönelik Kredi ve Diğer Alacaklar ile İlgili Yeni Düzenlemeleri Yürürlüğe Girdi

8 Kas 2016

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile bankaların yurt dışı şubeleri dahil kredi ve diğer alacaklarını tahsil kabiliyetine ve borçluların kredi […]

Daha fazla göster

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

1 Kas 2016

Kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (“YEKA”) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik […]

Daha fazla göster