Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) tarafından 27 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe sokulan yeni düzenlemeler ışığında; kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi için öngörülen dokuz aylık azami taksit süresi on iki aya çıkarılırken, tüketici kredileri için ise öngörülen otuz altı aylık azami vade süresi kırk sekiz ay olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede; BDDK tarafından Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin on iki ayı geçemeyeceği öngörülmüştür.

Bu süre belirli ürün ve hizmetler bakımından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

  • Kuyumla ilgili harcamalarda dört ay,
  • Elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında altı ay,
  • Havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde dokuz ay.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek olan aşağıdaki ödemeler ise taksitlendirilemeyecektir.

  • Telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar,
  • Yurt dışında yapılan harcamalar,
  • Yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları

Bunun yanı sıra, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte BDDK tarafından yapılan değişiklikler ile konut edinimi ve konut tadilatına ilişkin tüketici kredileri, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler hariç olmak üzere tüketici kredilerinin vadesinin kırk sekiz ayı aşamayacağı öngörülmüştür.

İlgili değişiklik yönetmeliklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.