İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler sektörleriyle ilgili müvekkillere karmaşık operasyonlar, ticari konular, işlemler, mevzuata ve uyuşmazlıklara ilişkin konuları da içeren her türlü hukuki konuda destek verir. Müvekkilleri, bu sektördeki birbiriyle ilişkili mevzuatlar, politikalar ve iş baskıları konularında yönlendirerek, koordineli ve ayrıntılara odaklanan bir hukuki destek sağlar. Moroğlu Arseven, genellikle ulusal sınırları kapsayan, yüksek mali tutarların söz konusu olduğu, karmaşık mevzuat sorularına ve risk veya borç yapılarına yol açan konularda danışmanlık verir. Mevzuata uyum ve risk yönetimi konularında büyük deneyim sahibidir.

Moroğlu Arseven; farklı büyüklükteki, farklı bakış açılarına sahip müvekkillerine standart veya talep edilen finans mekanizmaları aracılığıyla sermaye elde edilmesi konusunda danışmanlık sağlar.

Moroğlu Arseven müvekkillerin; süregelen finansal raporlama, kara para aklama, güvenlik, yönetim ve şeffaflık gerekliliklerini tüm yönleriyle anlamalarına gayret eder. Türk mevzuatı çerçevesinde, kurumsal krediler, sermaye yeterliliği, sermayelendirme düzenlemeleri, banka stres testleri, hisse senedi ve likidite kısıtlamaları ile sektöre özel kurumsal yönetim, teminat, gizlilik ve veri aktarımı konuları Moroğlu Arseven’in uzmanlık alanlarıdır. Bu kapsamda müvekkillere en iyi uygulamalar hakkında öneriler sunulur, yerel ve uluslararası para aklama rejimlerini anlamalarına yönelik düzenli danışmanlık verilir. Şüpheli işlemleri belirlemek ve bildirmek bu alandaki çalışmalara örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven yerli ve yabancı; perakende, ticari, yatırım, kalkınma ve katılım bankalarına danışmanlık yapar. Yabancı bankalar düzenli olarak Türk mevzuatının karşılaştırmalı analizleri hakkında bilgilendirilir. Bu çalışmalar, müvekkillere; hukuki inceleme ve risk değerlendirmelerinde yardımcı olur ve yerel temsil ve kuruluş faaliyetleri hakkında daha bilinçli karar vermelerini sağlar. Bu çalışmalar aynı zamanda Türkiye’de yeni bankacılık, finans ve sigorta ürünlerinin piyasaya sürülmesine de destek olmaktadır. Moroğlu Arseven’in bu alanda en deneyimli olduğu konular arasında; borçluların önerdikleri yeniden yapılandırma ve krizle ilgili tekliflerin ticari ve yasal sonuçlarının alacaklı taraf üzerindeki etkileridir.

Moroğlu Arseven; bankacılık, finans, teknoloji, gizlilik ve güvenlik konularında düzenli olarak danışmanlık vermektedir. Bu konular özellikle hızla gelişen FinTech sektöründe veya finansal ve sigorta hizmetleri kapsamında geniş sayısallaştırma trendleri arasında ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, tüketici finansmanı ve ödeme sistemlerinin sunulmasından ve kullanılmasından kaynaklanan sorunların tümüne ilişkin danışmanlık desteği sunulur. Bu destek kapsamında, e-para, çevrimiçi ve mobil ödeme platformları veya hizmetleri, e-hesaplar, kripto para birimleri, peer-to-peer finansmanı ve kitlesel fonlama konuları da bulunmaktadır. Moroğlu Arseven; yeni teknolojilerin piyasaya sürülme aşamalarının tamamında, hukuki inceleme ve fizibilite desteği ile müvekkilin yanındadır. Konuyla ilgili ekip; geleneksel yasal modelleri yenilikçi ortamlara ve işlere uyarlayarak, hukuki zorluklara yaratıcı çözümler bulma konusunda kendini ispatlamıştır.

Moroğlu Arseven’in şirketler hukukundaki uzman ekibi; bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkiller için harici genel danışman olarak çalışır ve kurum içi ekiplere günlük sorunları sorunsuz çözmeleri için yardımcı olur.

The firm’s corporate team regularly acts as external general counsel for major banking, insurance and financial services clients in Turkey, seamlessly assisting in-house legal teams with their day-to-day issues.

Moroğlu Arseven müvekkillere; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, ve Hazine Müsteşarlığı’nın işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillere çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarında yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile birlikte önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamındadır.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi; bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Teminat borçlarının ihlali veya kredi yeniden yapılandırmalarıyla ilgili uyuşmazlıklarda, çelişkili açıklamalarla uğraşma konularında müvekkilleri temsil etmek bu kapsamdaki çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Ek olarak; siber suçlardan veya yetersiz durum tespiti iddilarından kaynaklanan riskler hakkında da danışmanlık verilir.

Moroğlu Arseven; uyuşmazlıklar kapsamında, sigortalıları, lehtarları, borçluları, alacaklıları, yatırım yöneticilerini, üçüncü taraf talep sahiplerini, arabulucuları, bankaları, sigortacıları, reasürörleri, kredi kurumlarını ve diğer menfaat sahiplerini temsil etme konusunda son derece deneyimlidir.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi; bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamında ele alınır. Fikri mülkiyet ekibi; müvekkillere fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri için destek sağlar. Uluslararası markalar hakkındaki uyuşmazlıklarda danışmanlık vermek bu konudaki çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.

Moroğlu Arseven; bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere; birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık sağlar. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler endüstrilerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve mal varlığı transferlerine yansıtmaktadır.