Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.2) (“Tebliğ”), Maliye Bakanlığı tarafından 10 Nisan 2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasındaki süreci kapsayan mali tatil uygulamasının dışında kalan süreler, mali tatilin sona erdiği günü izleyen kanuni ve idari süreler ile beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerin ödeme sürelerine ilişkin maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ ile getirilen açıklamaları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

  • Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi hakkında mali tatil hükümleri uygulanmayacaktır. Bir başka değişle, söz konusu vergilerin son ödeme tarihleri mali tatil sebebiyle uzamayacaktır.
  • Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren “beşinci günün mesai saati bitiminde” sona ermiş sayılacaktır.
  • 2016 yılı özelinde, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresine rastlayan vergilere ilişkin beyanname verme süresinin son günü 27 Temmuz 2016 olarak belirlenmiştir. Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi ise 28 Temmuz 2016 tarihi olarak değiştirilmiştir.
  • Öte yandan, 2016 yılı için, beyanname verme süresinin son günü 25 Temmuz 2016 mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresinin ayrıca uzatılmayacağı açıklığa kavuşturulmuştur. Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2016 tarihi, mesai saati bitimi olarak saptanmıştır.

Son olarak, icra yoluyla yapılan satışlarda “Katma değer vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/B-6.2.2) bölümünde belirtilen ödeme verilme ve ödeme süreleri” ile sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.1) bölümünde belirtilen ödeme süresinin” mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olamayacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.