İçeriğe Geç

Güçlü vergi yapılandırmaları, şirketlerin gelecekteki faaliyetlerinin korunması ve desteklenmesinin yanı sıra pay sahiplerine geri dönüşleri açısından da önemlidir. İyi tasarlanmış stratejiler, vergi tahsilinde birden fazla yargı alanına giren müvekkilin veya işlemin varlığı hâlinde özellikle önem kazanır.

Moroğlu Arseven, kurumsal, endüstriyel ve bireysel müvekkillere, gerek işlemsel temelde gerekse de çekişmeli hâllerde, vergi ve mali yasaların tüm yönlerine ilişkin öneriler geliştirir. Bu projeler sıklıkla yüksek tutarlar, sınırlar ötesi yapılandırmalar, çoklu grup yapıları, karmaşık ve teknik hususlar içerebilir veya uymama durumunda ağır sonuçlara neden olabilmektedir.

Moroğlu Arseven, müvekkiller için mümkün olan en etkili vergi yapı ve düzenlemelerinin geliştirilebilmesi amacıyla, danışmanlık desteğine vergi, mali borçlar ve kamu düzenlemeleri mülahazalarını entegre eder. Bunlar; ticari işlemleri, şirket birleşme ve devralmalarını, kurumsal yeniden yapılandırmaları, ortak girişimleri, sınırlar ötesi yatırımları, işgücü yeniden yapılandırmalarını, sınırlar ötesi kazanç geri dönüşü hususlarını, sermaye ve borç finansmanı projelerini kapsamaktadır. Bu projeler sıklıkla Türkiye ve diğer ülkelerin vergi düzenlemeleri arasındaki farklılıkların detaylı analizlerini gerektirmektedir.

Moroğlu Arseven, Türkiye hükümeti tarafından zaman zaman çıkarılan çeşitli vergi aflarından, muafiyetlerinden veya teşviklerinden, müvekkili olan işletmelerin yararlanmasını sağlar. Benzer şekilde, Türkiye pazarına ilk kez giren müvekkillere serbest ticaret bölgelerinde veya özel vergi düzenlemeleri için uygun olan diğer bölgelerde faaliyet göstermeleri için karlı vergi stratejileri oluşturur. Bu konuda kapsamlı bir deneyim ve bilgi birikimi söz konusudur.

Moroğlu Arseven, müvekkilleriyle yakın plan çalışmayı tercih eder. Bu yaklaşım, müvekkilleri, mevzuata aykırılık nedeniyle verilebilecek gereksiz cezalardan veya idari para cezalarından korur. Müvekkillere; doğrudan veya dolaylı vergi riskleri, vergi anlaşmaları, transfer fiyatlandırmasının emsallerine uygunluk prensipleri, yöneticilerin kamu borçlarından sorumluluğu ve vergi kaçakçılığı iddialarının her aşamasında danışmanlık sağlanır. Vergi yükümlülükleri ve vergi oranları, anlaşmaların veya sözleşmelerin ürün veya hizmetleri ne şekilde nitelendirdiğine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle, müvekkiller vergi yükümlülüklerinin en aza inmesi için ürün ve hizmetlerin tasnifi konusunda bilgilendirilirler.

Moroğlu Arseven’in “vergi ve mali düzenlemeler”e ilişkin bilgi birikimi müvekkillere, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sağlıklı bir iletişim ve uyuşmazlık durumunda vergi mahkemeleri ve idari mahkemeler nezdinde başarılı bir şekilde temsil olanağı sağlar.

Moroğlu Arseven, üreticilere, perakendecilere ve ithalatçılara/ihracatçılara; vergi usullerine ilişkin hak ve yükümlülüklerine, bölge veya ürün bazındaki yatırım teşviklerine ve vergilendirmeden doğan zararlarının talep edilmesine ilişkin olarak destek verir.

Aynı zamanda, yüksek kazanç sahibi bireylere, gayrimenkul planlamaları, miras veya makam tazminatı hususlarına yönelik vergi sorunları hakkında katkı sunulur.

İLGİLİ AVUKATLAR