21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde 90 gün süre ile ilân edilen olağanüstü hal kapsamında adli bilişim soruşturması yapmak üzere yeni bir ihtisas alanı oluşturuldu. Bu değişiklikler uyarınca 1 Eylül 2016 tarihinde Adli Tıp Kurumu bünyesinde Adli Bilişim İhtisas Dairesi kuruldu ve Adli Bilişim İhtisas Dairesi’nin görev kapsamı belirlendi.

Adli Bilişim İhtisas Dairesi aşağıdaki iş ve işlemleri yapmak üzere yetkilendirilmiştir:

Mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak;

Veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yapmak;

Ulaştığı sonuçları bir raporla tespit etmek.

14 Nisan 1982 tarihinde yayımlanan 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda değişiklikler yapan KHK/674 karar sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan 2. Mükerrer Resmi Gazete) tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz