Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”), 2016 yılına ait Faaliyet Raporu’nu (“Rapor”) yayımlamış olup Rapor kapsamında patent, marka, endüstriyel tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlere ilişkin istatistiklerle Türk Patent’in idari yapısı ve mali durumuna ilişkin de detaylı bilgi sağlanmıştır.

Raporda yer verilen faaliyetler arasında öncelikli olarak Türk Patent’in yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun hazırlanması ve yürürlüğe girmesi sürecinde gösterdiği işbirliğine değinilmiştir. Yoğun çalışmalar ve görüşmeler neticesinde tamamlanan tasarı 2016 yılının Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş, 10 Ocak 2017 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir (Kanun hakkında daha fazla bilgi için).

Raporda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Türk Patent’in Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nezdinde Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Otoritesi olarak atanması olmuştur. Bu doğrultuda Türk Patent, 6 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen patent başvurularına yönelik araştırma ve inceleme yapma yetkisini elde etmiştir.

Raporda yer alan diğer kayda değer rakamlar aşağıdaki gibidir:

Rapor metninin tümüne şu linkten ulaşabilirsiniz.