İçeriğe Geç

Yonca Çelebi ; 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Halen aynı fakültede Özel Hukuk Yüksek Lisansı’nı tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

2011 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Çelebi ; 2009 yılında Marka ve Patent Vekilliği almaya hak kazanmıştır.

Çelebi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, kullanılması ve ticarileştirilmesi kapsamında müvekkillere tüm aşamalarda hukuki destek ve danışmanlık vermektedir. Çalışmaları özellikle; marka, patent ve telif hakkı konularına yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması ile sözleşmeye dayalı ihlaller, ticari sırlara yönelik ihlaller ve haksız rekabet ile mücadele konularında yoğunlaşmaktadır.

Bugüne dek; Fikri ve sınai mülkiyet haklarından kaynaklanan ileri düzeyde riskli, karmaşık ihtilaflarda davacı ve davalı olarak birçok tanınmış markayı ve patenti başarıyla temsil etmiştir. Bu ihtilaflar Türkiye pazarına girerken yaşanan sorunların yanı sıra, trol girişimler, sahtecilik, taklitçilik ve ilaç kaçakçılığı ile ilgilidir. Müvekkillerin haklarını korumak için tecavüz, hükümsüzlük ve tecavüzün olmadığının tespiti davaları gibi çeşitli hukuki kanalların kullanılması yoluyla müvekkilleri desteklemektedir.

Çelebi ; aynı zamanda,  müvekkillerin fikri ve sınai haklarının korunması, kullanılması, ticarileştirilmesi ve devri konularında; lisans, ticari sırlar, birlikte var olma anlaşmaları gibi alanlarda müzakerelerin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması süreçlerinin yönetiminde de aktif rol almaktadır. Bu süreçlerde müvekkillere yasal düzenlemeler konusunda destek sağlarken, ticari amaçlarını daha geniş kapsamda gerçekleştirebilmeleri için teşvik eder. Bu bağlamda müvekkillerin ülke koşulları ve pazar dinamiklerine hakim olmalarını sağlar. Çoğunlukla; Yiyecek ve İçecek İlaç, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Perakende ve Tüketici Ürünleri, Enerji, Altyapı Hizmetleri ve Yenilenebilir Enerji, Medya, Eğlence ve Spor sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerle çalışır.

Müvekkillerini çalışan buluşların hukuki yükümlülüklerini gerçekleştirme ve bu yükümlülükleri anlama, tazminat mekanizmalarını yapılandırma konularında desteklemekte ve ilgili ihtilaflarda onları aktif olarak temsil etmektedir.

Gıda, ilaç ya da kozmetik gibi regüle piyasalarda kısıtlamalar ve kurallar da dahil olmak üzere, Türk reklam kuralları hakkında önemli bir deneyime sahiptir. Yabancı müvekkillerin pazarlama çalışmaları sırasında yerel reklam kurallarını anlamalarını ve yönlendirmelerini sağlamaktadır. Müvekkillere özellikle tuzak pazarlama ihtilaflarında destek vermektedir.

Çalışmaları özellikle; Fikri Mülkiyet İhtilafları, Ticari Markalar, Patentler ve Faydalı Modeller, Alan Adları ve İnternet Ortamında Hak İhlalleri, Telif Hakları konularında yoğunlaşmıştır.

Yabancı dili İngilizce’dir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2011)
  • Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent Vekili (2009)
  • Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Vekili (2009)

EĞİTİM

  • Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk (Tez aşamasında)
  • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2009)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce