Türk Gıda Kodeksinde, Avrupa Birliği yaklaşımıyla uyumlu hale getirilmek üzere yapılan değişiklikler devam ediyor. (Önceki değişiklikler için bakınız)Yeni yönetmelikler ile vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bununla beraber hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddeler ve maksimum kalıntı limitleri de güncellendi.

7 Mart 2017 tarih ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de iki yönetmelik yayımlandı;

 • Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

Yönetmeliklerdeki önemli noktalar aşağıdaki gibidir;

 • İnsan vücudu tarafından kullanılabilen formlardaki vitaminler ve mineraller meyve, sebze ve et dâhil işlenmemiş gıdalar ile hacmen alkol miktarı %1,2’den fazla olan içecekler hariç olmak üzere maksimum miktarları aşmamak koşulu ile gıdalara eklenebilir. Vitaminler ve minerallerin eklenebilmesi için aşağıdaki hususlardan en az birinin varlığı gerekmektedir;
  • Nüfusta veya nüfusun belirli gruplarında bir veya daha fazla vitamin ve/veya mineral yetersizliğinin ispatlanabilir veya tahminen gösterildiği haller,
  • Nüfusun veya nüfusun belirli bir kesiminin beslenme açısından durumunu iyileştirmek ve/veya vitamin ve minerallerin alınmasındaki muhtemel eksiklikleri düzeltme imkânının varlığı,
  • Vitaminlerin ve minerallerin beslenmedeki rolüne ve sağlık üzerindeki nihai etkilerine ilişkin genel kabul görmüş bilimsel bilgilerdeki değişim halleri.
 • Vitaminlerin ve minerallerin eklendiği gıdaların beslenme yönünden etiketlenmesi zorunlu olup;
  • Enerji değeri,
  • Besin öğeleri miktarları,
  • Vitaminlerin ve minerallerin gıdaya eklendiğindeki toplam mevcut miktarı içermelidir.
 • Vitaminlerin ve minerallerin eklediği gıdaların etiketleri, tanıtımları ve reklamları aşağıdaki şekillerde olamaz;
  • Dengeli ve çeşitli bir beslenmenin gerekli besin öğelerini yeterli miktarlarda sağlayamadığını belirten veya ima eden,
  • Bir gıdanın besin değerinin eklenen bu besin öğelerinden kaynaklanabileceği konusunda tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı olan.
 • Hayvansal gıdalardaki izin verilen aktif farmakolojik bileşenlerin türlerine ve miktarlarına ilişkin 2012 tarihli yönetmelik güncellendi.

Yönetmeliklerin tam metnine aşağıda yer alan bağlantılar vasıtası ile ulaşabilirsiniz.