Yüksek Planlama Kurulu (“Kurul”), 2017-2019 dönemini kapsayan Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı’nı (“Eylem Planı”) kabul etti ve Kurul’un 2016/46 sayılı kararı, 5 Ocak 2017 tarih ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan planla, Türkiye’de yazılım pazarını büyütmek, ihracatı ve sektörün istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler üretmek amaçlanmaktadır.

Eylem Planında dört hedef belirlenmiştir:

  • Ulusal bilinci artırmak ve altyapıyı güçlendirmek,
  • Hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak,
  • Nitelikli insan kaynağı geliştirmek,
  • Uluslararası rekabet gücünü artırmak.

Bu kapsamda hedefleri gerçekleştirmek için Eylem Planı’nın uygulamasını sağlamak amacı ile

  • TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde yer alan Siber Güvenlik Enstitüsü, ‘Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Enstitüsü’ adı altında yeniden yapılandırılacaktır.
  • Bilişim firmaları için belgelendirme/yetkilendirme sistemi kurulacaktır.
  • Yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında fiyat avantajı sağlayacak şekilde Kamu İhale Kanunu’nda düzenleme yapılacaktır.
  • Bilgisayar bilimleri ve programlama kültürünün erken yaşlarda edinilmesine yönelik müfredat çalışmaları gerçekleştirilecektir.
  • İstihdama katılmayan genç iş gücüne bilgisayar ve yazılım yetkinlikleri kazandıracak eğitimler verilerek istihdam artırılacaktır.
  • Ulusal düzeyde yıllık yazılım geliştirme yarışmaları düzenlenecektir.

Karara ve Aksiyon Planına ilişkin metinlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: