İçeriğe Geç

Burcu Tuzcu Ersin, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ekonomi Hukuku alanında Yüksek Lisans’ını tamamladı. 2003 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Ersin; Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin karşılaştığı günlük ticari ve iş hukukuna ilişkin konular ile birlikte; birleşme ve devralmalar, şirket işlemleri, yabancı yatırımlar, uyumluluk gibi konularda uzmanlaşarak ticaret hukukunun birçok yönü hakkında danışmanlık sunmaktadır. Stratejik planlama ve uyuşmazlık çözümü ile birlikte savunma ve müzakere yeteneği gerektiren, hassas ve yüksek riskli uyum projeleri ve araştırmaların yer aldığı başarılı bir geçmişe sahiptir. Ersin; projeler ve uyuşmazlıklar süresince stratejik risk alanlarını belirleyip, risk azaltma stratejileri geliştirerek, tedbirler alarak ilerlemektedir.  

Ersin, birleşmeler, devralmalar ve kurumsal işlemler sırasında büyük Türk şirketlerini ve uluslararası şirketleri temsil eder. Özel sermaye ve risk sermayesi yatırımları ile birlikte stratejik anlaşmalarda, birleşme ve devralma konularında kimi kez alıcı, kimi kez de satıcı taraf için danışmanlık yapmaktadır. Risk sermayesi ve özel sermaye fonlarını, şirketlerin ilk aşamada veya büyüme aşamasında yaptıkları yatırımlar süresince temsil etmesiyle tanınır. Güçlü işlem deneyimi; kendine özgü riskli ya da çekişmeli proje konularında tavsiyelerde bulunmasını, kilit risk alanlarını önceden belirlemesini ve risk azaltma stratejileri uygulamasını sağlamaktadır.

Ersin’in farklı hukuki konulardaki deneyimi müvekkillere; tartışmalı ve tartışmasız durumlarda; gizlilik ve veri korunması, yolsuzlukla mücadele, ticari suçlar, kara para aklamayı önleme, terörle mücadele, çalışanların suistimalleri, kurumsal yönetim, müdürler ve memurların yükümlülükleri de dâhil olmak üzere çok sayıda uyum konularında destek vermesini sağlar.  

Ersin uyum projelerinde; mevcut uyum yaklaşımlarını incelemekten uyum programlarının yerelleştirilmesine, yapılandırılmasına ve uygulanmasına kadar çok geniş kapsamda danışmanlık verir. Birleşme ve devralma işlemlerinde veya üçüncü taraf anlaşma süreçlerinde uyumluluk ve rüşvet karşıtı incelemeler yürütmenin yanı sıra yüksek riskli iç soruşturmaları yönetme konusunda da önemli deneyime sahiptir. Ersin, Türkiye’de faaliyet gösteren, FCPA veya UKBA gibi ülke yasaları dışındaki mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleriyle ilgili iç soruşturma geçirmiş küresel şirketlerin uluslararası merkezlerine düzenli olarak danışmanlık yapmaktadır.

Ersin ayrıca, uluslararası ve yerli müvekkilleri destekleyerek, iş hukuku konularında aktif olarak danışmanlık vermektedir. Verdiği iş hukuku desteği; günlük danışma, uyuşmazlık ve soruşturmalar ile birlikte işlemsel ve proje temelli konuları da kapsamaktadır. Örneğin; kurumsal yeniden yapılandırmalar veya işletme birimi devri sırasında ve ayrıca politika ve prosedür oluşturma, işe alma ve işten çıkarma veya disiplin işlemleri sırasındaki iş hukuku ihtiyaçlarına ilişkin katkı sağlar. Çalışanların suistimaline ve dolandırıcılığına dayanan iç soruşturmaları yönetme konusunda da deneyimlidir.

Moroğlu Arseven’in Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi temsilcisi olan Ersin, 2015 yılında Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Yaz Akademisi’ne katılmıştır. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Hukuk Çalışma Grubu’nda uzman olarak yer alan Ersin, Türkiye Veri Koruma Derneği’nin kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca UNCITRAL Bulut Bilişim Çalışma Grubu’nda da yer almaktadır. G3 Girişimcilik Forumu ve Endeavor Turkey’in girişimcilerine ve başlangıç sermayesi şirketlerine mentorluk yapmaktadır.

International Bar Association ve Veri Koruma Derneği (Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi) üyesidir.

Yabancı dili İngilizce’dir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

 • İstanbul Barosu (2003)
 • Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent Vekili (2002)
 • Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Vekili (2002)

EĞİTİM

 • MACS, Master in Anti-Corruption Studies, International Anti-Corruption Academy (devam ediyor)
 • Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ekonomi Hukuku (2007)
 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2001)

SERTİFİKALAR

 • Compliance Technology Seminar, IACA (2018)
 • International Anti-Corruption Academy (Summer Academy, Anti-Corruption) (2016)
 • Mitchell Hamline School of Law – Università di Roma La Sapienza – ADR Center (Advanced Negotiation and Mediation in International Business Transactions) (2006)

DİLLER

 • Türkçe
 • İngilizce

ÜYELİKLER

 • International Bar Association
 • Veri Koruma Derneği (Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Uluslararası Şeffaflık Derneği
 • Endeavor Türkiye
 • iTeCHLaw