Türkiye ve Ukrayna karşılıklı vize kurallarına ilişkin değişiklik yapma konusunda anlaştı. En çok dikkat çeken husus ise bu değişiklikler ile iki ülkenin de vatandaşları diğer ülkeye vizesiz olarak kalış süresi 180 günlük süre içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, giriş yapabileceklerdir. Daha önce bu limit seyahat başına 30 gün idi.

‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşma’ (“Tadil Anlaşması”) 14 Mart 2017 tarihinde imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Bakanlar Kurulu Tadil Anlaşmasını 1 Mayıs 2017 tarihli ve 2017/10324 numaralı karar ile onayladı. Bu karar 20 Mayıs 2017 tarihli ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tadil Anlaşması ile yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Bundan böyle ICAO 9303 belgesindeki standartlara ve mevcut eklerine göre makinede okunabilir olmak kaydıyla Ukrayna Vatandaşlarının (temassız elektronik taşıyıcı/çip içeren) Pasaportları ile Türk Nüfus Cüzdanları ülkeler arasında geçerli seyahat belgesi olarak kabul edilecektir.
  • Bir ülkenin vatandaşları, kalış süresi 180 günlük süre içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, diğer ülkeye girip çıkar, bu ülkeden transit geçer veya bu ülkede kalabilir. Daha önce bu limit seyahat başına 30 gün idi.
  • Anlaşmada belirtilen zamana kadar veya mücbir sebepler yüzünden vizelerinin veya geçici veya daimi ikamet izinlerinin geçerlilik süresi içinde diğer ülkeden çıkamayan vatandaşlar, artık bu tür koşulların bulunduğuna dair güvenilir bir belge veya başka herhangi bir kanıt gösterdiği takdirde, vizesiz olarak ilgili ülkede kesintisiz kalabileceklerdir. Bu kişilerin seyahat belgeleri ülkelerine dönebilmeleri için gerekli süre boyunca uzatılacaktır.

Değişiklikler her iki ülkenin birbirine resmi olarak değişiklikler için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını bildirmelerini takiben yürürlüğe girecektir.

Anlaşma’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.